Oikorataosayleiskaava Suomusjärvi

Laatimisvaihe

Suomusjärven oikorataosayleiskaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten ajalla 12.3.-15.4.2020.

Kaavakartta pdf 3,56 Mt
Kaavaselostus pdf 7,26 Mt
Liite 3 Kohdeluettelot pdf 0,43 Mt

Luonnosvaiheen asukastilaisuus pidettiin 7.1.2020 klo 17-19:30 Suomusjärven koululla (Opintie 1, 25410 Suomusjärvi). Tilaisuuden alussa kerrottiin kaikille yhteisesti kaavahankkeesta ja sen etenemisestä, esiteltiin alustava kaavaluonnos ja keskusteltiin yleisesti. Sen jälkeen siirryttiin keskustelemaan karttojen äärelle. Paikalla oli 61 osallistujaa.

Täydennetty asukastilaisuuden esitys pdf 4,42 Mt

Aloitusvaihe

Kaava-alue sijaitsee Suomusjärven kirkonkylän pohjois- ja koillispuolella, noin 1,5 - 2 kilometrin päässä Suomusjärven keskustasta. Salon keskustaan on matkaa noin 30 km. Suunnittelualue muodostuu Espoo-Salo-oikoradan ratalinjauksesta ja sen lähiympäristöistä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa osin Helsingintiehen (seututie 110) ja Turku-Helsinki-moottoritiehen (valtatie 1). Idässä ja lännessä suunnittelualue rajoittuu keskustan pohjoisosan-moottoritien-Lahnajärven osayleiskaavan rajaan. Alueen pinta-ala on noin 423 ha.

Suomusjärven oikorataosayleiskaavaa koskien on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä 25.10.2019 alkaen kaupunkisuunnittelussa Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4, koko kaavatyön ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin kirjallisia kommentteja ajalla 25.10.-25.11.2019. Kirjallisia palautteita saatiin yksi (1).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.4.2020 pdf 0,77 Mt

Osallistu ja vaikuta kaavatyöhön

Linkkejä

https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata
Video: Läpilento: Espoo-Salo-oikorata