Oikorataosayleiskaava Suomusjärvi

Ehdotusvaihe

Suomusjärven oikorataosayleiskaavasta on laadittu alustava kaavaehdotus. Alkuperäisen suunnitelman mukaan alustavaa kaavaehdotusta oli tarkoitus esitellä osallisille yleisötilaisuudessa. Poikkeusoloista johtuen yleisötilaisuutta ei kuitenkaan järjestetä vaan alustava kaavaehdotus esitellään videotaltioinnin avulla.

Esittelyvideo on katseltavissa internetissä ajalla 15.6.-14.8.2020
Siirry Oikorataosayleiskaava Suomusjärvi -esittelyvideoon

Suomusjärvi alustava ehdotus kaavakartta (pdf)
Suomusjärvi alustava ehdotus kaavaselostus (pdf)
Suomusjärvi liite 03 kohdeluettelo (pdf)
Suomusjärvi vuorovaikutusraportti (pdf)

Oikorataosayleiskaava Suomusjärven tähänastinen kaava-aineisto on nähtävillä 15.6.-14.8.2020. Kaava-aineistoon voi tutustua myös Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4, II krs) ajanvarauksella. Nähtävilläoloaikana kaavoista voi antaa palautetta ja esittää kysymyksiä joko kirjallisesti, sähköpostilla tai puhelimitse:

Salon kaupunki
Kaupunkisuunnittelu
PL 77, 24101 Salo


Yleiskaava-arkkitehti
Marjo Saukkonen
p. 02 778 5100


Sitowise Oy
DI Pia Niemi
p. 040 631 5093

Laatimisvaihe

Suomusjärven oikorataosayleiskaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten ajalla 12.3.-15.4.2020.

Kaavakartta pdf 3,56 Mt
Kaavaselostus pdf 7,26 Mt
Liite 3 Kohdeluettelot pdf 0,43 Mt

Luonnosvaiheen asukastilaisuus pidettiin 7.1.2020 klo 17-19:30 Suomusjärven koululla (Opintie 1, 25410 Suomusjärvi). Tilaisuuden alussa kerrottiin kaikille yhteisesti kaavahankkeesta ja sen etenemisestä, esiteltiin alustava kaavaluonnos ja keskusteltiin yleisesti. Sen jälkeen siirryttiin keskustelemaan karttojen äärelle. Paikalla oli 61 osallistujaa.

Täydennetty asukastilaisuuden esitys pdf 4,42 Mt

Aloitusvaihe

Kaava-alue sijaitsee Suomusjärven kirkonkylän pohjois- ja koillispuolella, noin 1,5 - 2 kilometrin päässä Suomusjärven keskustasta. Salon keskustaan on matkaa noin 30 km. Suunnittelualue muodostuu Espoo-Salo-oikoradan ratalinjauksesta ja sen lähiympäristöistä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa osin Helsingintiehen (seututie 110) ja Turku-Helsinki-moottoritiehen (valtatie 1). Idässä ja lännessä suunnittelualue rajoittuu keskustan pohjoisosan-moottoritien-Lahnajärven osayleiskaavan rajaan. Alueen pinta-ala on noin 423 ha.

Suomusjärven oikorataosayleiskaavaa koskien on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä 25.10.2019 alkaen kaupunkisuunnittelussa Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4, koko kaavatyön ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin kirjallisia kommentteja ajalla 25.10.-25.11.2019. Kirjallisia palautteita saatiin yksi (1).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Osallistu ja vaikuta kaavatyöhön

Linkkejä

Väyläviraston sivuilta lisätietoa hankkeesta Espoo-Salo oikorata.

Yleissuunnittelun aikana tehdyt videot Espoo-Salo-oikoratahankkeen ratalinjauksesta.