Kiskon rantayleiskaavan kumoaminen Sammalonsalmen kohdalla

Ehdotusvaihe

Alustava ehdotus

Kiskon rantayleiskaavan kumoamisesta Sammalonsalmen kohdalla on laadittu alustava kaavaehdotus.

Kaava-aineisto on nähtävillä ajalla 10.8.-8.9.2020 kaupungin internet-sivuilla ja Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4, II krs). Nähtävilläoloaikana kaavasta voi antaa palautetta osoitteeseen Salon kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 77, 24101 Salo tai .

Sammalonsalmi alustava kaavaehdotus (pdf)
Sammalonsalmi alustava kaavaselostus (pdf)

Aloitusvaihe

Kumottava kaava-alue sijaitsee Kiskon pohjoisosassa noin 18 km Salon keskustasta itään. Moottoritielle, joka sijaitsee kumottavan alueen pohjoispuolella, on matkaa noin 2,5 km. Alueeseen kuu-luu osa Hirsijärveä sekä maa-aluetta järvialueen länsipuolelta. Kumottavan alueen pinta-ala on 23 ha, josta vettä on noin viisi (5) ha. Kaava ulottuu kahdeksan (8) kiinteistön alueelle.

Kiskon rantayleiskaavan kumoamista koskien on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupunkisuunnittelussa Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4. Osallistumis-ja arviointisuunnitelmista pyydettiin erikseen kirjallista palautetta ajalla 11.11.-10.12.2019.

Sammalonsalmi osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Linkkejä

Väyläviraston sivuilta lisätietoa hankkeesta Espoo-Salo oikorata.

Yleissuunnittelun aikana tehdyt videot Espoo-Salo-oikoratahankkeen ratalinjauksesta.