Yleiskaavallinen ohjelma

Yleiskaavallisen ohjelman tarkoituksena on luoda Salon kaupungin maankäytön pitkän aikavälin suuntaviivat tarkemman suunnittelun pohjaksi. Siinä kytkeytyvät väestön muutostekijät, elinkeinopolitiikka ja kunnan taloudelliset resurssit maankäytön kehittämiseen. Taajamien osayleiskaavat tulevat sitten tarkemmin määrittelemään kasvusuunnat ja maankäytöntarpeiden yhteensovittamisen. Tällaisella strategisella suunnittelulla on myös vaikutuksensa kunnan maanhankintaan pitkällä tähtäimellä.

Suunnittelun lähtökohtina ovat myös valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa korostuneet ilmastoasiat ja yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tarve. Lopputuloksen tulisi antaa yleispiirteinen vastaus kysymyksiin: missä ja mitä. Suunnitelman tulee luoda kestävä pohja elämisen ja yrittämisen Salolle.

Yhteenvetona yleiskaavallisen ohjelman ja siihen liittyvän maankäytön rakennemallin tarkoituksesta voidaan todeta, että se toimii suunnannäyttäjänä tarkemmalle maankäytön suunnittelulle muodostaen samalla kuvan tavoitteellisesta kuntarakenteesta.

Tavoitteet

Tavoiteraportti 26.11.2012 (pdf 3,11 Mt)

Tavoiteraportin liitteet:
Asemakaavoitetut yritystontit - toteutuneisuustilanne (pdf 2,25 Mt)
Asemakaavoitetut asuintontit - toteutuneisuustilanne 3.6.2015 (pdf 1,81 Mt)
Esitys viemäröinnin toiminta-alueiksi ja tavoitteelliset toiminta-alueet (pdf 3,01 Mt)

Perustietovaihe

Perustietoraportti 26.11.2012 (pdf 3,38 Mt)

Perustietoraportin liitteet:
1. Väestö (pdf 5,84 Mt)
2. Elinkeinot ja työ (pdf 6,16 Mt)
3. Asuminen (pdf 4,58 Mt)
4. Palvelut (pdf 6,43 Mt)
5. Liikenne (pdf 6,25 Mt)
6. Tekninen huolto (pdf 2,13 Mt)
7. Virkistysalueet ja matkailu (pdf 1,26 Mt)
8. Ympäristön hoito (pdf 3,35 Mt)
9. Maankäyttö (pdf 3,99 Mt)