Asemakaavamuutoksen hakeminen

Maanomistaja tai haltija voi hakea asemakaavan laatimista tai asemakaavamuutosta voimassa olevaan kaavaan. Asemakaavoitusta voi hakea oheisella lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot.

Asemakaavan / asemakaavan muutoksen hakemus (doc 0,13 Mt)

Ennen hakemuksen tekemistä on syytä keskustella kaupunkisuunnittelun kaavoittajien kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Käynnistettävät hankkeet käsitellään vuosittain kaavoituskatsauksen laatimisen yhteydessä, jonka kaupunginhallitus hyväksyy.

Asemakaavan laatimisesta peritään korvaus taksan mukaisesti. Yksityisen kiinteistönomistajan aloitteesta maata kaavoitettaessa laaditaan kaupungin ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus. Sopimukset hyväksyy kaupunginhallitus.