Kaavoituskatsaus 2019

Kansikuva.jpg
© Kaupunkisuunnittelu

Salon kaupungin vuotta 2019 koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen kaavoituskatsaus on valmistunut. Kaavoituskatsauksella tiedotetaan ajankohtaisista kaavahankkeista. Kaupunginhallitus 12.2.2019 § 52

Kaavoituksen keskeisiä hankkeita vuonna 2019 ovat yleiskaavallisella tasolla Tunnin Junan edellyttämät yleiskaavamuutokset ja Hajalan kyläyleiskaava. Asemakaavoituksessa painopiste on laadullisesti hyvien uusien asuinalueiden ja yritysalueiden luomisessa olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen liittyen erityisesti Märynummella, Halikonrinteessä, Isokylässä ja Suomusjärvellä, missä myös moottoritien tarjoamat yhteydet ja asiakasvirrat tukevat rakentamista. Ydinkeskustan uudistumista ja asumista edistetään keskustan osayleiskaavan ohjaamalla tavalla. Keskustan vetovoimaisuutta lisäävä katuympäristön kehittäminen etenee yleissuunnitelman mukaisesti. Samoin käynnistetään kt 52:n uuden linjauksen edellyttämän asemakaavan laatiminen. Erillisillä kehittämissuunnitelmilla tutkitaan mm. rautatieaseman ja Salonrankadun välistä aluetta. Kaiken tavoitteena on olla valmiina vaikeampien vuosien jälkeen kääntämään kaupungin asukasluvun kehitys yhtä myönteiseksi kuin viimeaikojen työpaikkamäärän kehitys on ollut.

Kaavoituskatsaus pidetään tutustuttavana Salon kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Halikon virastotalo, Hornintie 2-4) sekä kirjastoissa ja palvelupisteissä.

Kaavoituskatsaus 2019 (pdf 3.81 Mt)

Suunnitteilla olevien kaavojen rajaukset löytyvät Salon karttapalvelusta:
Asemakaavat
Yleiskaavat