Kehittämishankkeet

asema_kaavio.jpg
© Kaupunkisuunnittelu
asema_havainne.jpg
© Kaupunkisuunnittelu

Salon elinvoimalaskenta

Elinvoimalaskenta on Elävät kaupunkikeskustat ry:n kehittämä menetelmä keskustan liiketilojen kartoittamisesta sekä luokittamisesta. Selvitys antaa tietoa kaupallisesta tiiviydestä sekä erilaisten liiketilojen sijoittumisesta keskusta-alueella. Elinvoimaluku kuvaa keskustan elinvoimaisuutta ja Salossa lukua tullaan seuraamaan vuosittain yhtenä elinkeinopoliittisen ohjelman mittareista.
Lue lisää

Kt52

Salon itäisen ohikulkutien kt52 tavoitteena on läpikulkevan liikenteen ohjaaminen pois Salon keskustan katuverkolta. Hankkeen I vaihe Perniöntieltä maantielle 110 valmistui vuonna 2016. II vaiheen aluevaraussuunnittelussa on tutkittu hankkeen jatkoa maantieltä 110 valtatielle 1.
Lue lisää

Keskusta-alueen katuympäristöllinen
yleissuunnitelma 2017

Salon katuympäristöllisen yleissuunnitelman laatiminen on osa Salon keskusta-alueen kehittämistä keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.
Lue lisää

Salon Vähäjoen puistojen kehittämissuunnitelma 2018

Työn tarkoituksena on luoda suuntaviivat Vähäjoen puisto- ja viheralueiden kehittämiselle ja jatkosuunnittelulle tulevia suunnitelmia ja kaavahankkeita laadittaessa.
Lue lisää

Hulevesiohjelma 2016 - 2017

Hulevesiohjelman tavoitteena on kehittää hulevesien kokonaisvaltaista hallintaa Salon seudulla ja selkeyttää kaupungin hulevesien hallintaperiaatteita.
Lue lisää

Keskustan kehittämisideakampanja 2016

Tavoitteena on innostaa kaupunkilaisia kehittämään ideoita keskustan elävöittämiseksi.
Lue lisää

Liityntäpysäköinti 2016

Suunnittelutyön tavoitteena on selvittää liityntäpysäköinnin nykytilaa Salon kaupungin alueella sekä kehittää mahdollisuuksia uusille liityntäpysäköinnin tarpeille.
Lue lisää

Pyöräilyn ja kävelyn kehittämisohjelma 2016

Kehittämisohjelman tavoitteena on ollut esittää toimenpiteet, joilla voidaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita Salossa ja sitä kautta lisätä niiden osuutta tehdyistä matkoista.
Lue lisää

UZ3 (Urban Zone 3) 2014 - 2016

UZ3-hankkeessa kehitetään yhdyskuntarakenteen vyöhykemenetelmää suunnitteluvälineeksi ja laaditaan arvio yhdyskuntarakenteen tulevasta kehityksestä.
Lue lisää

Salon yritysalueiden kehittäminen 2012 - 2015

Salossa toteutettiin vuosina 2012 - 2015 yritysalueiden kehittämiseen panostava hanke. Kehittämisessä huomioitiin sekä pitkän aikavälin strateginen kehittäminen että lyhyen aikavälin konkreettiset kehittämistoimet.

Hankkeen aikana syntyneiden yritystoimikuntien tapaamisia jatketaan.
Lue lisää

Rauvolanniittu 2011-2013

Rauvolanniittu - Modernia ruokorakentamista uudella asuinalueella
Lue lisää