Pyöräilyn ja kävelyn kehittämisohjelma

kävely ja pyöräily1.jpg
© Kaupunkisuunnittelu

Kehittämisohjelman tavoitteena on ollut esittää toimenpiteet, joilla voidaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita Salossa ja sitä kautta lisätä niiden osuutta tehdyistä matkoista. Kehittämisohjelma toimii yleissuunnitelmatasoisena työkaluna, jossa eri hallinnollisten sektoreiden kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteet on esitetty kootusti yhdessä.

Salossa on jo nykyisin hyvin tiheä väyläverkosto kevyelle liikenteelle. Verkostossa on kuitenkin epäjatkuvuuskohtia ja puuttuvia osuuksia, jotka tulisi korjata, ja koko väylästö tarvitsee jatkuvaa ylläpitoa ja kunnostustoimenpiteitä. Pyrkimyksenä on luoda tästä verkostosta vielä toimivampi ja yhtenäisempi liikkumisympäristö, joka houkuttelee kaupunkilaiset liikkumaan entistä enemmän ja terveellisesti kävellen ja pyöräillen. Hyvin tärkeää on pohtia jalankulun ja pyöräilyn yhteydet jo siinä vaiheessa, kun uusia asuin- ja työpaikka-alueita tai palvelutoimintoja kaavoitetaan tai vanhoja alueita saneerataan.

Kehittämisohjelma on kattava tietopaketti kävelyn ja pyöräilyn merkityksestä yleensä, näiden väylästöjen nykytilasta erityisesti Salossa ja kokonaisvaltainen suunnitelma kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi kaupungissamme.

Pyöräilyn ja kävelyn kehittämisohjelma (pdf 5,86 Mt)
Tapio Hartikainen / Dewinski Oy

Hankkeen valmistumisajankohta on syksy 2016.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.9.2016
Kaupunginhallitus 26.9.2016