Salon yritysalueiden kehittäminen

Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää

Salossa toteutettiin vuosina 2012 - 2015 yritysalueiden kehittämiseen panostava hanke. Kehittämisessä huomioitiin sekä pitkän aikavälin strateginen kehittäminen että lyhyen aikavälin konkreettiset kehittämistoimet.

Toimenpiteisiin kuului mm.

-Yritysalueiden profilointi ja uusien yritysalueiden kartoitus
-Yritysalueiden kehittämistarpeiden kartoitus erityisesti alueilla toimivilta yrityksiltä ja näiden eteenpäin vieminen
-Yritysalueiden ja yritysten fyysisen ja "sähköisen" saavutettavuuden parantaminen sekä liikennejärjestelmien kehittäminen
-Yhteistyön vahvistaminen alueen yritysten kesken sekä suhteessa kaupungin päätöksentekoon
-Yritysalueiden ja -tonttien markkinoinnin parantaminen

Hanke päättyi 31.3.2015. Hankkeen aikana syntyneiden yritystoimikuntien tapaamisia jatketaan.

Julkaisut ja selvitykset

Seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut, maaliskuu 2015 (pdf 8,0 Mt)

Yritysten sähköisen saavutettavuuden ABC - ohjeistus yrityksille, helmikuu 2015 (pdf 6,0 Mt)

Salon yritysalueiden profilointi -selvitys, joulukuu 2014

Selvityksessä tarkasteltiin olemassa olevien yritysalueiden kehittämistä ja markkinointia. Raportin voit ladata viereisestä linkistä (pdf 2,9 Mt).

Potentiaaliset yritysalueet Salossa -selvitys, maaliskuu 2014

Selvityksessä kartoitettiin merkittäviä uusia potentiaalisia yritysalueita koko Salosta. Raportit ja liitteet löytyvät alta:

Tieopastuksen kehittämissuunnitelma, marraskuu 2013

Opastuksen kehittämissuunnitelmassa otetaan kantaa tärkeimpien yritysalueiden ja keskustan viitoituksen parantamiseen, keskustaa halkovan kantatien 52 viitoituksen vahvistamiseen, keskustan pysäköintialueiden saavutettavuuden parantamiseen sekä raskaan liikenteen reitin selkeyttämiseen. Suunnitelmaan voit tutustua alla olevista linkeistä:

Suunnitelman pohjalta opasteita uusittiin Riikin, Metsäjaanun, Perniön ja Valurin yritysalueilla sekä lisättiin Teijon opastusta matkailualueena Salon keskustan länsi- ja eteläpuolella.

Yritysalueiden markkinointiesitteet

Yritysalueiden markkinointiesitteitä on laadittu kuudelle eri alueelle: Meriniittyyn, Riikkiin, Metsäjaanuun, Muurlan Porttiin, Ajopeltoon sekä Perniön yritysalueille.

Yrityksen sähköisen saavutettavuuden ABC - vie yrityksesi kartalle ja löydy netistä

Löytävätkö asiakkaat yrityksesi netistä? Entä kännykällä liikkeellä olleessaan? Sähköisen saavutettavuuden oppaassa mm. kerrotaan muutoksista ja saavutettavuuden haasteista, annetaan esimerkkejä, miten asiakkaat tavoittavat yrityksesi helpommin myös mobiilisti sekä tutustutaan useisiin ilmaisiin työkaluihin ja palveluihin, joilla voit lisätä yrityksesi saavutettavuutta. Lataa opas oheisesta linkistä (pdf 6,0 Mt).

EU_lippu_logo.jpgvipu_EU_logo.jpg

Hanke on saanut tukea Euroopan unionin aluekehitysrahastolta (EAKR) ja rahoittajaviranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto. Toteuksessa on tehty yhteistyötä Yrityssalon kanssa.