Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon Veden päätehtävänä on toimittaa asiakkailleen korkealaatuista puhdasta vettä sekä hoitaa jätevesien viemäröinti ja jätevesien puhdistus tehokkaasti.

Liikelaitos ei käytä toiminnan rahoittamiseen verovaroja, vaan kaikki kustannukset katetaan kuluttajilta perittävillä maksuilla, joita ovat kulutus-, perus-, ja liittymismaksut. Maksuissa on jatkuva korotuspaine, koska vesihuoltotoiminta on pääomavaltaista toimintaa.

Koko vesihuollon kehittämiseksi ja suunnitelmallisuuden parantamiseksi kaupungin strategian mukaisesti kaupungin alueelle on tehty vesihuollon kehittämissuunnitelma.Tässä käydään läpi vesihuoltoasiat ja ehdotetaan kehittämisohjelmaa vuodelle 2030 asti.

kuva50.jpg

Vesihuollon vikapäivystys työajan ulkopuolella,puh. 044 778 5800 ma-to 15.30-07.00 ja pe-ma 13.30-07.00


Ajankohtaista