Keskusjätevedenpuhdistamon esittelyVanhan Salon kaupungin ensimmäinen jätevedenpuhdistamo oli 1960-luvulla valmistunut n. 40 ha käsittävä lammikkopuhdistamo. Lupaehtojen kiristymisten myötä Salon kaupunki ja Halikon kunta rakensivat nykyisen keskusjätevedenpuhdistamon Satamakadulle, joka valmistui vuonna 1982. Laitoksen vesiasema toteutettiin kaksilinjaisena biologiskemiallisena rinnakkaissaostusratkaisuna.

Lietteet stabiloidaan mädättämössä, kuivataan koneellisesti lingolla ja vanhenetaan kaksi vuotta keskusjätevedenpuhdistamon alueella. Lietteestä tehdään lopuksi hyvää puhdistamomultaa sekoittamalla siihen turvetta ja hiekkaa. Suurin käyttäjä mullalle on Salon kaupungin Teknisen viraston Viheralueyksikkö. Evira on antanut laitoshyväksynnän mullan valmistukselle.

Keskusjätevedenpuhdistamoa on tehostettu ja laajennettu useita kertoja. Viimeiset laajennukset, jotka käsittivät suodatinlaitoksen ja lietteenkäsittelyrakennuksen rakentamisen, valmistuivat vuonna 2008.

ilmakuva.jpg

Jäteveden käsittelyJätevesien käsittely on erittäin vaativaa teknistä toimintaa. Prosessi pitää sisällään paljon laitteita ja eritasoisia kemikaalien annostelu järjestelmiä. Laitoksen toimintaa valvovat useat eri viranomaiset kuten ELY-keskus, Tukes, palo- ja pelastuslaitos sekä Evira. Henkilökunnan tulee olla ammattitaitoista, koulutettua ja motivoitunutta.

Prosessi on pitkälti automatisoitu ja sitä valvotaan 24 tuntia joka päivä. Viemärilaitoksella on ns. erikoisammattimiesvarallaolo, joka huolehtii vuorokauden ympäri, että viemärilaitoksen laitteet toimivat teknisesti moitteettomasti. Aidatulla alueella liikkuminen on luvanvaraista räjähdys- ja kemikaalivaaroista johtuen.