Luonnonsuojelu

Luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä pyritään turvaamaan mm. perustamalla luonnonsuojelualueita. Luonnon monimuotoisuutta uhkaavat mm. lajien elinympäristöjen muutokset ja niiden pirstoutuminen.
Salosta löytyy useita upeita ja ainutlaatuisia luontokohteita, joiden säilyminen voidaan suojelulla varmistaa. Jokamiehen oikeudella voit tutustua luonnonsuojelualueisiin, kunhan et häiritse asukkaita etkä luontoa! Luonnonsuojelualueilla on aluekohtaisia rajoituksia. Kasvien ja perhosten kerääminen on kiellettyä, sienestäminen ja marjastaminen kuitenkin useimmilla luonnonsuojelualueilla on sallittua. Luonnonsuojelualueilla on yleensä opastaulut, jotka kertovat, mikä kyseisellä alueella on sallittua, mikä kiellettyä.
Varsinaisten luonnonsuojelualueiden lisäksi voidaan rauhoittaa harvinaisen (uhanalaisen) lajin esiintymispaikkoja sekä harvinaisia elinympäristöjä.

Natura 2000 -kohteet Salossa

Natura 2000 on Euroopan unionin hanke, jonka tavoite on tukea luonnon monimuotoisuutta. Hanke turvaa Euroopan unionin luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Natura 2000 verkoston kohteita on Suomessa 1858 kpl, joista Salossa sijaitsee 26 kpl.
Salossa (kokonaan tai osittain) sijaitsevien Natura 2000 -kohteiden esittelyt löytyvät seuraavista linkeistä:

Viurilanlahden Natura-alue (Halikko, Salo)
Vaisakon Natura-alue (Halikko)
Karhunperänrahka (Halikko)
Kakossuo (Halikko, Kuusjoki)
Päivärinteen laidun (Halikko)
Vuorelanmäki (Halikko)
Hyyppärän harjualue (Kiikala, Suomusjärvi)

hietaneilikka.jpg
Hyyppärän harjualueella kasvaa erittäin harvinaista hietaneilikkaa. Kuva Eija Hagelberg

Omenajärvi (Kiikala, Suomusjärvi)
Rekijokilaakso (Kiikala, Kuusjoki, Pertteli)

rekijoki.jpg
Rekijokilaakson laidunnetuilla niityillä kasvaa harvinaisia kasvilajeja, kuten keltasauramoa. Kuva Eija Hagelberg

Koskossuo (Kisko)
Pyysuo (Kisko, Perniö)
Raadesuo (Kisko)
Lemulanrinne (Kisko, Suomusjärvi)
Korkeaniemenkallio (Kisko)
Kiskonjoen vesistö (Kisko, Perniö, Särkisalo)

laukanlahti.jpg
Kiskonjoki laskee Saaristomereen Perniön-Särkisalon rajalla Laukanlahden eteläpuolella. Myös Laukanlahti kuuluu Natura-alueeseen. Kuva Eija Hagelberg

Kiskonjoen latvavedet (Kisko, Suomusjärvi)
Isoniemi (Kisko)
Helvetinkorpi (Kuusjoki)
Alhonmäki (Perniö)
Teijon ylänkö (Perniö)
Kuivakosken niitty (Pertteli)
Ylijoen laidun (Pertteli)
Varesharju (Suomusjärvi)
Laukkallio (Suomusjärvi)
Aneriojärvi (Suomusjärvi)

kurki.JPG
Aneriojärvellä viihtyy runsaasti lintuja, mm. kurjet ovat järven rantamilla yleinen näky. Kuva Eija Hagelberg

Särkisalon kalliot (Särkisalo)