Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014 - 2025 eli METSO yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmaa toteutetaan ekologisesti tehokkailla, vapaaehtoisilla ja kustannusvaikuttavilla keinoilla. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman maaliskuussa 2008 yhdessä Kansallinen metsäohjelma 2015:n kanssa. Ohjelma jatkuu ainakin vuoteen 2025.

METSO-ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan pysyvin ja määräaikaisin keinoin. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä.

Maanomistaja saa neuvoja kohteensa monimuotoisuuden arvioinnissa Suomen metsäkeskuksesta, paikallisesta ELY-keskuksesta tai metsäneuvonnan ammattilaisilta (metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuus, metsäpalveluyrittäjät). Alueelliset metsä- ja ympäristöviranomaiset tekevät päätöksen kohteen soveltuvuudesta ohjelmaan.


SALOMETSO

Salon kaupungin SALOMETSO-hanke päättyi 31.3.2013. Hankeraportti kuvailee SALOMETSO-hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Hankeajan lehtikirjoitukset ovat luettavissa ensimmäisen ja toisen puolivuotiskauden koosteista.

puu nettiin.jpg


Kolopuu. Kuva Niina Ruuska