Puistot ja leikkipaikat

Yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen viheraluetiimi vastaa puistojen, leikkipaikkojen ja muiden viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Horninpuisto.JPG
Horninpuisto, kuva Tapio Järvinen

Toiminta-ajatuksena on "vehreä puistokaupunki" -imagon vahvistaminen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen.

Suutarinpuisto.JPG
Suutarinpuisto, kuva Tapio Järvinen

Leikkipaikat

Salon kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen lukumäärä on 83. Leikkipaikoilla noudatetaan SFS-standardin mukaisia turvallisuusnormeja.

Leikkipaikat tarkastetaan säännöllisesti ja ilmenneet puutteet ja viat korjataan. Tarkastuskierrokset alkavat huhtikuussa ja jatkuvat loka-marraskuulle.

Ilmoitukset leikkipaikoilla havaituista vioista ja puutteellisuuksista numeroon (02) 778 5301
tai sähköpostilla

Leikkipaikat kartalla

Lähiliikuntapaikat ja senioripuistot kartalla