Vieraslajit

Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levinneet maahamme ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Kansainvälisessä termistössä vieraslajeista käytetään usein nimitystä invasive alien species, johon liittyy leviävyyden ja haitallisuuden merkitykset. Suomessa ongelmallisia lajeja sanotaan haitallisiksi vieraslajeiksi.

Osa vieraslajeista ekologisesti haitallisiakukinnon_leikkuu185.jpg

Vieraslajien sopeutuessa uusiin olosuhteisiin ja levitessä voimakkaasti ne voivat uhata alkuperäisen luonnon monimuotoisuutta. Vieraslajeilla ei useinkaan ole luontaisia kilpailijoita uusilla esiintymisalueillaan, joten ne pystyvät luonnossa valtaamaan elinympäristöjä ja syrjäyttämään alkuperäisiä lajeja. Tämä voi vaikuttaa koko ekosysteemin toimintaan. Vieraslajit voivat tuoda mukanaan tauteja ja aiheuttaa tuhoja mm. maa- ja metsätaloudelle. Joillakin ekologisesti haitallisilla vieraslajeilla voi olla myös terveydellisiä tai merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Suomen luonnonsuojelulain 43 §:n mukaan vierasperäistä eläinlajia, jota ei erikseen mainita metsästys- tai kalastuslaissa, ei saa päästää luontoon, jos on aihetta epäillä, että siitä muodostuu pysyvä kanta. Samoin kielletään istuttamasta tai kylvämästä pihapiirin tai pellon ulkopuolelle kasvilajia, jonka voidaan epäillä muodostavan pysyvän kannan.

Suomesta on tavattu yli 600 vieraslajia, joista osa esiintyy myös Lounais-Suomessa

Suurin osa vieraslajeista on kasveja, kuten jättiputket, jättipalsami ja kurtturuusu, joiden esiintymistä Varsinais-Suomen ja Satakunnan luonnonsuojelupiirit kartoittivat kesällä 2008 yleisökyselyn avulla.

Monien vieraslajien esiintymiä on niin runsaasti eri puolilla maakuntaa, että niiden torjumiseksi ja kurissa pitämiseksi tarvitaan jokaisen kansalaisen valppautta ja aktiivisuutta, sillä viranomaistoimet yksin eivät riitä. Lisäksi torjunta vaatii eri viranomaistahojen yhteistyötä.