Urheilupuiston pukusuoja

Salon kaupunki rakennuttaa parhaillaan Salon Urheilupuiston uutta Vuorilinna pukusuojarakennusta. Hanke on jatkoa urheilukentän peruskorjaukseen. Työ alkoi 2017 lokakuussa vanhan pukusuojan purulla ja valmista pitäis olla tuelvan vuoden kesäkuun alkuun mennessä. Rakennukseen sjoittuu puku- ja peseytymistilat sekä kenttähenkilökunnan toimisto- ja sosiaalitilat.

Kuusjoen koulu, päiväkoti ja Kuusjokitalo
Maalämpöjärjestelmän rakentaminen

Kuusjoen koulu, päiväkoti ja Kuusjokitalo muodostavat rakennuskokonaisuuden, jonka yhteispinta-ala on 4 327 m2 ja tilavuus 21 678 m3. Kuusjokitalo on rakennettu 1989. Koulu ja päiväkoti on rakennettu 2009.
Rakennuskokonaisuutta on aikaisemmin lämmitetty kevyellä polttoöljyllä. Polttoöjylaitteisto on elinkaarensa päässä ja edellyttää saneerausta. Polttoöyljyä on kulunut keskimäärin 55 m3 vuodessa.

Maalämpöjärjestelmä

Rakennettavan maalämpöjäjrestelmän teho on 180 kW ja lisälämpölähteenä käytetään tarvittaessa sähkövastuksia.

Energiakentän suunnittelussa käytettiin TRT-mittausta jonka perusteella suunniteltiin ja porattiin energiakenttä, joka koostuu 13 energiakaivosta. Energiakaivojen yhteispituus on 3370 m.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen perimmäinen tavoite on vähentää kiinteistökokonaisuuden korjausvelkaa, käyttökustannuksia sekä fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja sitä kautta pienentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta.

Kuusjoen koulun, päiväkodin ja Kuusjokitalon lämmitysenergiakustannukset ovat olleet arviolta 45 000...50 000 euroa vuodessa, riippuen öljyn hinnasta ja talvesta. Ympäristökuormitusta kuvaava hiilidioksidipäästö on ollut noin 146 tonnia hiilidioksidia (tCO2) vuodessa.

Hankkeen myötä maalämpöjärjestelmän on tarkoitus tuottaa 28 000 euroa vuotuisia säästöjä. Kohteen öljynkulutus korvataan kokonaan ja sen perusteella saavutetaan noin 124 hiilidioksiditonnin leikkaus vuodessa.

Hankkeen yhteydessä kiinteistöistä lyhennetään korjausvelkaa talotekniikan osalta saneeraamalla muun muassa rakennusautomaatiojärjestelmä.

Hankkeen toteutus

Hankesuunnittelu on tehty maaliskuussa 2017. Urakoitsijoiden kilpailutus suoritettiin kesä-heinäkuussa ja urakka allekirjoitettiin 21.7.2017.
Energiakentän työt ovat valmistuneet elokuun lopussa ja maalämpöjärjestelmän on tarkoitus olla käytössä vuoden loppuun mennessä.