Yhdyskuntatekniikan rakentaminen

Rakennustöiden tukikohta on osoitteessa Satamakatu 9.

Yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen rakentamistiimi toteuttaa hyväksyttyjen asemakaava-alueiden rakentamisen. Rakentaminen sisältää vesi- ja viemärijohtojen teon tontin rajalle asti. Kadut rakennetaan pääsääntöisesti murskepinnalle ja mahdollinen asfaltointi tehdään alueen rakennuttua valmiiksi.

Kaava-alueiden ohella rakennetaan haja-asutusalueen vesi- ja viemärijohtoja.

Pienempiä kohteita toteutetaan kaupungin omana työnä. Isot kohteet toteutetaan urakalla, jolloin rakennuttaminen ja valvonta on kaupungin viranhaltijoiden tekemää.

Lisäksi on rakennutettu esim. urheilukenttiä, kiertoliittymiä sekä pysäköintialueita.

Perniöntien kiertoliittymän rakentaminen.jpg