Palovaroittimet

Kaikissa asunnoissa on oltava riittävä määrä palovaroittimia. Uusissa asunnoissa palovaroitin on oltava asennettuna käyttöönottovaiheessa. Rakennuksissa, joiden rakennuslupa on haettu 1.1.2009 jälkeen, tulee asentaa sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet asuntoihin huoneistokohtaisesti.

1.1.2010 tuli voimaan uusi asetus, joka määrää, että palovaroittimia on oltava jokaisessa kerroksessa vähintään 1 kpl jokaista alkavaa 60 asuin-m² kohden. (Myös vanhoissa asunnoissa, lisävaroittimet voivat vanhoissa asunnoissa olla patterikäyttöisiä.)
Suositus on, että jokaisessa makuuhuoneessa olisi palovaroitin. Sen lisäksi ne suositellaan kytkettäväksi sarjaan.

Palovaroitin on sijoitettava jokaisessa kerroksessa mahdollisuuksien mukaan korkeimpaan kohtaan ja mahdollisimman lähelle asuinhuoneita. Aulatilassa olisi suositeltavaa olla aina varoitin.

Palovaroittimen on oltava katossa vähintään 500 mm seinästä. Jos se on nurkassa, niin vähintään 500 mm molemmista seinistä. Sen lisäksi etäisyys tuloilmaventtiilistä on oltava vähintään 1 m. (Tulipalotilanteessa seinän ja katon muodostamaan nurkkaukseen jää kolmion muotoinen raittiin ilman vyöhyke ja sinne sijoitettu palovaroitin ei toimi palon alkuvaiheessa. Tuloilmaventtiilistä tulee aina pölyä, joka tukkii varoittimen herkän anturin. Sen lisäksi tuloilmaventtiilistä tuleva raitis ilma hämää kyseistä anturia.)


Varatie

Kohteissa, joissa yksi uloskäytävä sallitaan, esim. asunnoissa, tarvitaan yleensä lisäksi varatie.

Varatiestä on annettu määräykset ja ohjeet RakMk E1 ja Ympäristöopas 39, Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus Korjausrakentamisessa, uusittu painos 2003, sivu 117.

Muistettava mm., että varatieikkuna oltava oikean kokoinen, avatun aukon leveys vähintään 500 mm tai korkeus vähintään 600 mm. Lisäksi leveys + korkeus vähintään 1500 mm. Eli jos aukon leveys on 700 mm, on korkeuden oltava vähintään 800 mm. Huomattava, että aukon leveys on huomattavasti pienempi kuin ikkunan nimellismitta. Varatieikkunan koko ( mm tai moduulikoko ) (ja alareunan korkeus lattiasta) on merkittävä lupapiirustuksiin.

Salon kaupungin alueella on lisäksi huomioitava

Kaksikerroksisen asunnon jokaisesta asuinhuoneesta on oltava varatie. Maksimi pudottautumiskorkeus saa varatiellä olla 3.5 m. Jos pudottautumiskorkeus on suurempi, on varatieikkunan tai parvekkeen kohdalle järjestettävä tikkaat tms., joilla päästään laskeutumaan alle tuon korkeuden.

Jos parveke toimii varatienä, ei parvekkeen oven lukitus saa olla sisältäpäin vain avaimella avattava. Sisältäpäin on aina päästävä ulos ilman avainta.

Parvekkeen ollessa varatienä, on parvekkeen kaiteen ulkopuolelle päästävä seisomaan ennen pudottautumista. Jos seisominen ulkopuolella on mahdotonta, mitataan pudottautumiskorkeus kaiteen päältä. Umpikaiteeseen laitetaan tarvittaessa tikkaat tai seisomistasanne. Kaiteen suunnittelussa on kuitenkin muistettava huomioida normaalit kaidemääräykset.

Varatieikkunan leveys ei saa olla yli 1200 mm, eikä korkeus saa olla kohtuuton, sillä ikkunan avaaminen vaikeutuu liiaksi. Ikkuna on varustettava kiintopainikkeilla, molemmat pokat, eivätkä painikkeet saa olla liian korkealla, jolloin niihin ei tarvittaessa ylletä. Painikkeiden on oltava helppokäyttöisiä, mieluiten ns. pitkäsalpa.

Varatieikkuna ei saa sijaita niin korkealla, että sen käyttö varatienä vaikeutuu. Se ei myöskään saa avautua liian matalalle, koska silloin ikkunan ulkopuolelle täytyy rakentaa kaide. Varatieikkunan suositeltava etäisyys lattiasta on 700-1000 mm. Jos varatieikkunaa käytetään normaaliin tuuletukseen, on ikkunan avautumisrajoitin oltava riittävän helppokäyttöinen, mutta turvallinen.