Kaupungin etuosto-oikeus

Kaupungilla on etuostolain mukainen etuosto-oikeus oman kaupungin alueella tehtyihin kiinteistökauppoihin, jotka palvelevat yhdyskuntarakentamista tai suojelu- ja virkistystarkoituksia.

Etuostolain määritelmän mukaisesti mm. sukulaiskaupat, lahjat ja pinta-alaltaan 5000 m2 tai sen alle olevat kaupat eivät kuulu etuostolain piiriin. Kaupanvahvistajat toimittavat Salon kaupungin alueella tapahtuneista kiinteistöjen luovutuksista ilmoituksen sovittuun s-postiosoitteeseen kahden päivän sisällä luovutuskirjan allekirjoittamisesta. Saapuneista em. luovutukset pois lukien valmistellaan kuukausittain kokoontuvalle kaupunkisuunnittelulautakunnalle tiedoksi listauksena ja karttaesityksenä. Mikäli lautakunnassa tai sitä edeltävässä valmistelussa harkitaan etuosto-oikeuden käyttämistä jonkin kaupan osalta, niin asia valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi, joka on em. lainsäädännön mukaan toimivaltainen asiassa. Tällöin valmistelua tarkennetaan tarpeellisin osin mm. kaupungin suunnitelmien ja arvioitujen aikataulujen suhteen. Kaupungin etuosto-oikeuden käyttäminen on melko harvinaista.

Lähimenneisyydessä Salon kaupunki on päättänyt käyttää etuosto-oikeutta kaksi kertaa. Käyttämisen mahdollisuus on kuitenkin kiinteistönluovutusilmoituksen sisältämine tietoineen merkityksellistä antaen tarvittaessa valmiuden puuttua yksityisten välisiin kauppoihin ja toteuttaa myös sitä kautta johdonmukaista maapolitiikkaa.

Kaupungin tulee käyttää etuosto-oikeuttaan kolmen kuukauden kuluessa kaupanteosta. Tämän jälkeen oikeus poistuu ja ostajalla on mahdollisuus saada saantonsa kirjatuksi (lainhuuto) maanmittaustoimistossa. Ostaja voi halutessaan pyytää erillisen maksullisen päätöksen siitä, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan. Tällöin asia valmistellaan seuraavaan mahdolliseen kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukseen päätettäväksi. Ajankohdasta riippuen päätös ei kuitenkaan nopeuta lainhuudon saamista em. kolmea kuukautta, koska kerran kuukaudessa kokoontuvalle lautakunnalle asiat tulee olla esityslistalle valmisteltuna runsaat viikkoa ennen kokousta ja kokouksen jälkeen päätökset tulevat määräajan jälkeen lainvoimaisiksi. Erillisten päätösten tarve on hyvin harvinaista. Asiaa voi tiedustella ja päätöstä pyytää Salon kaupungingeodeetilta s-postilla ari.vainio@salo.fi.