Ympäristöterveyden-
huolto

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on varmistaa ihmisten ja eläinten elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus.

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ovat muun muassa elintarvikevalvonta, tupakkavalvonta, talous- ja uimaveden laadun valvonta, asumisterveys sekä eläinlääkintähuolto. Kunnan yleisenä tehtävänä on huolehtia, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön velvoitteita noudatetaan kunnan alueella.

Salon kaupungin organisaatiossa ympäristöterveydenhuolto on osa rakennus- ja ympäristövalvontaa. Toimielimenä sekä viranomaisena toimii Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta.

Ympäristöterveydenhuollon henkilökunta


Koronavirus COVI-19

Ruokaviraston verkkosivut koronaviruksesta

THL:n verkkosivut koronaviruksesta