Alkutuotanto

Alkutuotantoon kuuluvat kasvintuotantotilat, eläintilat, luonnon tuotteiden kerääminen sekä metsästys ja kalastus. Elintarvikevalvontaviranomainen ylläpitää rekisteriä alkutuotantopaikoista ja ne kuuluvat valvonnan piiriin. Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai ilmoitus alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta tai niissä tapahtuvista olennaisesta muutoksesta tehdään siihen valvontayksikköön, jonka alueella tila sijaitsee. Rekisteriä ei ylläpidetä luonnonvaraisten kasvien ja sienten keräilystä eikä metsästyksestä ja luonnonvaraisen riistan luovutuksesta suoraan kuluttajalle, joten niistä ei tarvitse tehdä viranomaiselle alkutuotantoilmoitusta.

Rekisteröinnin piiriin kuuluvilla alkutuotannon toimijoilla tulee olla omavalvonnan kuvaus, joka noudattaa alkutuotantoasetuksessa annettuja toimialakohtaisia vaatimuksia. Alkutuotannon toimijan tulee ilmoittaa toiminnastaan tai tuotteiden kuljettamisesta sen alueen ympäristöterveydenhuoltoon, jonka alueella tila sijaitsee. Alkutuotantoa valvotaan mm. tekemällä tilatarkastuksia ja ottamalla vierasainevalvontanäytteitä.

Alkutuotannon yhteydessä voidaan omia alkutuotannon tuotteita myydä pieniä määriä suoraan kuluttajille. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1258/2011 on määritetty alkutuotannon piiriin kuuluvat enimmäismäärät, jotka ovat:

 • 50 000 kg lehtivihanneksia,
 • 5 000 kg ituja,
 • 100 000 kg muita kasveista saatavia alkutuotannon tuotteita ja sieniä,
 • 2 500 kg hunajaa,
 • 5 000 kg kalastustuotteita,
 • 1 000 jänistä ja kania,
 • 3 000 lintua luonnonvaraisena,
 • 10 hirveä, 30 peuraa,50 metsäkaurista,
 • 2 500 kg terni- ja muuta raakamaitoa alkutuotantopaikalla myytynä,
 • 20 000 kg kananmunia alkutuotantopaikalla myytynä.
 • 5 000 kg muita linnunmunia.


Alkutuotannon tuotteina luovutettavien riistaeläinten tulee olla nylkemättömiä tai kynimättömiä. Alkutuotannon tuotteena myytävä raakamaito tulee luovuttaa kuluttajan omaan astiaan.

Alkutuotannon toiminnasta tulee elintarvikehuoneistotoimintaa, jos:

 • luovutettavien tuotteiden määrät ovat edellä esitettyä suuremmat tai
 • myyntiin otetaan omien tuotteiden lisäksi muiden tuotteita tai
 • tuotteita jatkojalostetaan ennen myyntiä (esim. kuivataan yrttejä, valmistetaan mehuja, kuoritaan kasviksia, perataan kaloja maissa, valmistetaan juustoa oman tilan maidosta tai myydään lihaa omalla tilalla)

Tällöin tehdään erillinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta.

Riistan lihan käsittely

Luonnonvaraisia jäniksiä, kaneja, lintuja ja hirvieläimiä voidaan teurastaa ja lisäksi tehdä lihan leikkaamista paikallisen metsästysseuran toimesta ja tuotteet voidaan toimittaa suoraan kuluttajalle tai paikalliseen vähittäismyyntiin. Siinä tapauksessa tulee tehdä ilmoitus elintarvikehuoneistosta. Ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta toimitettavat määrät voivat olla enintään 1 000 jänistä tai kania, 3 000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa.

Suurempia määriä luovutettaessa tulee toiminnalle hakea hyväksyntää laitokseksi. Vastaavasti voidaan toimia siipikarjan ja tarhatun kanin tapauksessa, jolloin enimmäismäärä on 1000 eläintä vuodessa.