Oiva

Oiva on järjestelmä, jossa elintarvikevalvonnan tulokset tuodaan kuluttajien tietoon. Tarkastustulokset julkaistaan Oiva-raportteina www.oivahymy.fi -sivustolla. Oiva-raportissa arvioidaan yritysten elintarviketurvallisuutta hymynaamoin. Kun Oiva hymyilee, ovat asiat kuluttajan kannalta hyvin. Oivan tarkoituksena on yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä, koska elintarvikevalvojat ympäri Suomen tekevät tarkastuksia samojen Oiva-arviointiohjeiden perusteella.

Oiva-järjestelmä on otettu käyttöön myymälöissä ja tarjoilupaikoissa ja se on laajentunut vaiheittain koskemaan kaikkia elintarvikehuoneistoja 2015 alkaen. Valmistuslaitosten ja kuljetusliikkeiden oiva-raportit eivät alkuvaiheessa olet julkisia, vaan vasta 1.1.2016 jälkeen tehtyjen tarkastusten raportit on julkaistu oivahymy.fi -sivustolla.

Yritysten tulee laittaa oiva-raportti esille elintarvikehuoneiston sisäänkäynnin yhteyteen tai muuhun kuluttajan kannalta sopivaan paikkaan helposti havaittavalle korkeudelle. Jos yrityksellä on omat verkkosivut, tulee oiva-raportti lisäksi linkittää näille sivuille.