Ympäristöterveyden-
huollon lomakkeet ja ohjeet

Elintarvikkeet

Liha-alan laitos

Maito-alan laitos

Varastolaitos

Munapakkaamo

Munatuotelaitos

Kala-alan laitos

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Ilmoitus toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta

Tiedote liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Ilmoitus virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Ilmoitus elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista

Terveydensuojelu

Ilmoitus terveydensuojelulain mukaisesta toiminnasta

Asunnontarkastuspyyntölomake

Suuri yleisötilaisuus

Selvitys suuresta yleisötilaisuudesta

Tupakkatuotteet ja nikotiinikorvausvalmisteet

Nikotiinikorvausvalmisteiden myyntilupahakemus

Tupakkatuotteiden myyntilupahakemus

Ohjeet

Lintujen ruokinta