Yleisötilaisuudet

Suurten yleisötilaisuuksien valvonnalla pyritään ehkäisemään jätehuollosta ja hygienisistä olosuhteista aiheutuvia terveyshaittoja.

Suuresta yleisötilaissuudesta tehdään selvitys ympäristöterveydenhuollolle hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Selvitys sisältää tiedot käymäläjärjestelyistä, jätehuollosta, elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta, talousveden hankinnasta, tupakkatuotteiden myynnistä ja tupakointialueista ja meluilmoituksen tarpeen huomioimisesta. Selvityksen liitteeksi on toimitettva kartta tapahtuma-alueesta, johon tulee olla merkittynä myynnin sijoittelu, vesipisteet, käymälöiden sijoittelu ja tupakointialueet.

Lisäohjeistusta tapahtuman järjestämisestä sekä vaadittavista luvista tai ilmoituksista on Salon kaupungin nettisivuilla kohdassa Yleisötilaisuuden järjestäminen.

Salon_markkinat_26092014_AM_092 (1).jpg

Salon markkinat. Salon kaupunki@Arto Mäkinen