Terveydensuojelu

Terveydensuojeluvalvonnan tavoitteena on ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa ihmisille terveyshaittaa. Terveydensuojelusta säädetään terveydensuojelulailla. Terveydensuojeluvalvontaa hoidetaan usealla eri viranomaistasolla. Päävastuu käytännön terveydensuojelun toteuttamisesta on kunnilla.

Kunnat hoitavat terveydensuojeluvalvontaa sekä suunnitelmallisesti laatimansa valvontasuunnitelman perusteella että asukkaiden tekemien valitusten ja yhteydenottojen perusteella

Terveydensuojelun tehtävät koskevat laajasti ihmisen elinympäristöjä ja niissä esiintyviä biologisia, fysikaalisia tai kemiallisia haittatekijöitä. Ympäristöterveydenhuollolle kuuluvan terveydensuojeluvalvonnan osa-alueita ovat mm:

  • asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveellisyyden valvonta (mm. sisäilman laatu, radon, melu ja vahinkoeläimet)
  • talous- ja uimaveden sekä uima-allasveden valvonta
  • ilmoituksenvaraisten huoneistojen valvonta (mm. julkiset kokoontumis- ja majoitushuoneistot, liikuntatilat, koulut, päiväkodit, vanhainkodit, yleiset saunat, uimahallit, kylpylät ja uimarannat, kauneushoitolat sekä eläinsuojat)
  • hautaamisen terveydelliset kysymykset
  • yleisten alueiden, rakennusten ja laitosten sekä suurten yleisötilaisuuksien terveydellisten olojen valvonta
  • erityistilanteisiin varautuminen terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi.