Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelussa hoidetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä. Ympäristönsuojeluviranomainen neuvoo, tekee selvityksiä, myöntää lupia, valvoo toimintoja, seuraa ympäristön tilaa ja antaa lausuntoja sekä osallistuu eri viranomaisten väliseen yhteistyöhön.


Ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutukset ja päätökset

Hakija

Asia

Toiminta

Hakemus

Vireilletulo/ päätöspäivä

Käsittelyvaihe

Esko Gustafsson Oy ja Lääninkuljetus OyPäätös pohjaveden yhteistarkkailustaMaa-ainesten otto27.02.2020Päätetty
Päätös (pdf)
Kuulutus
Louhinta ja Piikkaus Hokka Oy Päätös meluilmoituksestaRakentamiseen liittyvä louhinta ja murskaus10.03.2020Päätetty
Päätös (pdf)
Kuulutus
Uusitalo IlkkaMaa-aineslupahakemusMaa-ainesten otto

Hakemus

19.03.2020Kuulutus
RH Entertainment OyMeluilmoitusUlkoilmakonsertti 30.7.-1.8.2020

Hakemus

19.03.2020Kuulutus
Salon Hyötykäyttö OyYmpäristölupaJätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely15.04.2020Päätetty
Päätös (pdf)
Kuulutus
Halikko Steel OyPäätös vesientarkkailuohjelmastaMetallituotteiden valmistus11.05.2020Päätetty
Päätös (pdf)
Kuulutus
Nummila Kimmo ja Leena Eläinsuoja ilmoitusLypsykarjanavetan laajennus

Ilmoitus

24.04.2020Kuulutus
Matti Fontell Päätös yhteiskäsittelyluvan vesientarkkailusta Maa-ainesten otto 14.05.2020Päätetty
Päätös (pdf)
Kuulutus
Laaksonen Heikki Maa-aineslupahakemusMaa-ainesten ottoHakemus05.05.2020Kuulutus