Ilmasto- ja ympäristöohjelma

Salon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ilmasto- ja ympäristöohjelman vuosille 2016 - 2020. Salon uusi ilmasto- ja ympäristöohjelma perustuu Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa määriteltyihin viiteen kehityspolkuun, jotka ovat

Kehityspolut.jpg

Ohjelmaan on kirjattu 32 erilaista toimintoa, joita toteuttavat kaupungin oman organisaation lisäksi myös yritykset ja yhdistykset. Ohjelma haastaa mukaan ensi kertaa yksittäiset kuntalaiset arkielämänsä askareissaan. Osa toiminnoista liittyy kaupungin kokonaissuunnitteluun, kuten esimerkiksi maankäyttöön, osa toiminnoista on puolestaan hyvin konkreettista käytännön työtä, esimerkiksi entistä tehokkaampaa jätteiden lajittelua ja ruokahävikin pienentämistä.

Ilmasto- ja ympäristöohjelmalla tavoitellaan kasvihuonekaasujen päästövähennyksiä, joihin kaupunki on sitoutunut liittyessään Kuntaliiton kehittämishankkeeseen ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Ohjelman toimenpiteet vähentävät myös hiilijalanjälkeä lisäämällä resurssitehokkuutta ja kierrätystä. Kaupunki on sitoutunut resurssitehokkuuteen kaupunginvaltuuston päätöksellä 1.6.2015 hakemalla jäsenyyttä Suomen resurssiviisaiden kaupunkien ja kuntien verkostoon.

Luonnollisesti ohjelma toteuttaa kaupungin strategiaa ja visiota, jonka mukaan Salo on vuonna 2025 monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Ohjelmaa päivitetään valtuustokausittain.