Jätehuollon valvonta

Salon kaupungin jätehuollon käytännön toteutus ja neuvonta on annettu Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tehtäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toiminta-alueella jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii ylikunnallinen jätehuoltolautakunta. Kaupunki hoitaa jätehuollon laillisuusvalvonnan eli seuraa annettujen määräysten noudattamista.

Jätehuolto on muutoksessa kohti kaatopaikatonta tulevaisuutta. Saloon ollaan perustamassa jätevoimalaa, jonka ympäristölupahakemus on vireillä.

Jätteenkuljetus

Salossa jätteenkuljetus hoidetaan kiinteistön haltijan järjestämänä. Tässä järjestelmässä kukin kiinteistönhaltija tekee sopimuksen valitsemansa jätteenkuljettajan kanssa.

Jätettä kuljettavan yrityksen on oltava merkitty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ylläpitämään jätehuoltorekisteriin tai sillä on oltava ympäristölupa tähän toimintaan. Tietoja rekisteriin merkityistä yrityksistä saa ELY-keskuksesta tai kaupungin ympäristönsuojelusta.