Lajittelu ja kierrätys

Mitä vähemmän syntyy jätettä, sitä enemmän säästyy energiaa ja luonnonvaroja. Samasta syystä jätteet kannattaa lajitella ja kierrättää. Myös jätehuoltomääräykset edellyttävät lajittelua. Lajittelu ja kierrättäminen on lisäksi edullisempaa kuin lajittelemattoman jätteen käsittely.

Jätelainsäädäntö pyrkii kestävään kehitykseen. Ensisijaisesti on pyrittävä ehkäisemään jätteen syntyä. Toisella sijalla on jätteen käyttäminen raaka-aineena eli kierrätys. Kierrätykseen kelpaamattomat jätteet pyritään käyttämään hyödyksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen turvallinen loppusijoittaminen kaatopaikalle.

Vaaralliset jätteet on aina pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Samoin isokokoisille jätteille, erityisjätteille sekä sähkö- ja elektroniikkajätteille on omat toimituspaikkansa, eikä niitä saa sekoittaa tavanomaisiin jätteisiin.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n sivuilta saa tietoa kierrätysmahdollisuuksista ja alueen jätehuoltopoliittisesta ohjelmasta.

Tuottajavastuu jätehuollossa

Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteidensa jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Jätteen haltijan on toimitettava käytöstä poistettu tuote tuottajien järjestämään keräykseen.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tuottajavastuun toteutumista valvova viranomainen koko Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Lisää tietoa tuottajavastuusta löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta. Alla olevien linkkien kautta pääsee tuottajayhteisöjen sivuille. Sieltä löytyvät mm. käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanottopaikat kunnittain.

Tuottajavastuu koskee seuraavien tuotteiden valmistajia ja maahantuojia: