Roskaantuminen

Jätelain (646/2011) mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa, haittaa tai viihtyisyyden vähentymistä (roskaamiskielto).

Salon ympäristönsuojelu valvoo ympäristön roskaantumista asukkaiden ilmoitusten perusteella. Roskaaja tai alueen haltija (omistaja) on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Ympäristönsuojelu tarkastaa roskaantuneet alueet. Siivoukseen annettu aika vaihtelee roskaantumisen laadusta riippuen.

Jos havaitset ympäristön roskaantuneen, toimi näin:

  • Kiinteistön jäteastioiden vieressä on isokokoisia jätteitä, vaarallisia jätteitä tms.: ilmoitus isännöitsijälle
  • Kiinteistön pihalla on hylätty auto: ilmoita isännöitsijälle
  • Puistossa, metsässä, tien varressa tai muulla yleisellä alueella on jätesäkkejä, huonekaluja, kodinkoneita, vaarallisia jätteitä, puutarhajätekasoja tms.: ilmoita ympäristönsuojeluun roskaamisilmoituksella.

Roskaamisilmoitus

Roskaantumishavainnot voi saattaa viranomaisen tietoon käyttämällä oheista lomaketta. Ilmoittaja säilyy anonyyminä. Mahdollisen yhteydenottotarpeen vuoksi ilmoittajan yhteystieto on viranomaiselle välttämätön.

Roskaamisilmoitus