Kasvihuonekaasujen päästöseuranta

Reaaliaikaisen päästöseurannan navigointiohje: Kartta aktivoituu hiiren osoittimella. Klikkaa haluamaasi kuntaa ja alas ilmestyy kaaviona ko. alueen päästötiedot.

Salo on mukana kuntien ilmastokampanjassa, jonka tarkoitus on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän CO2-päästöraportin tavoitteena on tuottaa kaupungille tietoa kasvihuonekaasupäästöistä sekä aktivoida asukkaita vähentämään omasta toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Viikkotilasto koostuu viidestä osasta:

  • kuluttajien sähkön kulutus
  • lämmitys
  • tieliikenne
  • maatalous
  • jätehuolto

Viikkotilastossa eivät ole mukana teollisuuden energiankulutus eivätkä prosessipäästöt.

Viikkotilastossa ovat mukana tärkeimmät ilmastoa lämmittävät kaasut

  • hiilidioksidi (CO2)
  • metaani (CH4)
  • dityppioksidi (N2O)

Metaanin ja dityppioksidin päästöt voidaan yhteismitallistaa hiilidioksidipäästöiksi käyttäen niin kutsuttua lämmitysvaikutuskerrointa. 1 kg metaania vastaa lämmitysvaikutukseltaan 21 kg hiilidioksidia ja 1 kg dityppioksidi vastaa 310 kg hiilidioksidia. Viikkotilastossa päästöt ilmaistaan CO2-ekvivalentteina, mikä tarkoittaa, että metaani- ja dityppioksidipäästöjen ilmastovaikutus on yhteismitallistettu vastaamaan hiilidioksidipäästöjä.