Kotitarveotto

Kotitarveottoa on maa-ainesten ottaminen omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen eikä edellytä maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa. Maa-ainesten käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarpeena voidaan pitää maa-ainesten ottamista tilan normaaliin rakennustoimintaan, salaojitukseen tai tilusteiden kunnossapitoon. Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi esim. naapurille tai tiekunnalle ei ole mahdollista ilman lupaa.

Kotitarveotosta pitää tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kotitarveottamista voivat harjoittaa yksityishenkilöiden lisäksi mm. maatalousyhtymät ja asunto-osakeyhtiöt, mikäli ottamistoiminta muutoin on kotitarvekäytön määritelmän mukainen.

Ohjeistus ja ilmoituslomake maa-ainesten kotitarveottoon