Ruokailu ikäihmisille

Valtion ravitsemisneuvottelukunta on 13.1.2010 antanut ensimmäiset valtakunnalliset ravitsemissuositukset ikääntyneille, joiden pohjana ovat Valtion ravitsemisneuvottelukunnan vuonna 2005 julkaisemat "Suomalaiset ravitsemussuositukset" - ravinto ja liikunta tasapainoon. Nämä suositukset ovat Salon vanhusten ruokapalvelun laatuperuste.

Salon kokopäivähoitolaitosten ja vanhusten ruokaa valmistetaan monitoimikeittiö Kimarassa, Hintan hoivakodin keittiöllä, Alholan hoivakodin keittiöllä ja osittain Paukkulakodin ja Perniön palvelukeskuksen keittiöllä. Kuusjoen alueen kotipalveluateriat valmistetaan Kuusjoen koulun keittiöllä ja koululla toimii Kuusjoen vanhustenruokailupiste.

Ravitsemissuositukset ikääntyneille opastavat ottamaan ikääntyneiden omat mielipiteet ja toiveet huomioon ikääntyneiden ravitsemuspalveluja suunnitellessa ja järjestäessä. Salossa toimitaan näin. Vanhusten ruokapalveluja suunnitellaan yhdessä moniammatillisessa työryhmässä. Työryhmän puheenjohtajana toimii vanhuspalveluiden päällikkö ja koordinoijana ravitsemisterapeutti. Ohjausryhmä on tehnyt hyvät toimintatavat Saloon. Vanhuksille on järjestetty myös teemapäiviä, joista suosituin on ollut lähiruokapäivä.

Avoimet ruokailupaikat

Muita linkkejä

Ikääntyneiden ravitsemissuositukset

Suomalaiset ravitsemussuositukset