Kaupunginarkisto ja tietopalvelu

Salon kaupunginarkisto

Salon kaupunginarkisto huolehtii 1.1.2009 perustetun Salon kaupungin pitkään ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Kaupunginarkistoon kuuluvat seuraavien lakkautettujen kuntien päätearkistot: Angelniemi, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Salo, Suomusjärvi, Särkisalo ja Uskela. Lisäksi kaupunginarkistoon kuuluvat Salon Seudun Kehittämiskeskus kuntayhtymän, Salon seudun kansanterveystyön kuntayhtymän, Hintan vanhainkodin kuntayhtymän ja Kajalakodin kuntayhtymän päätearkistot. Lakkautettujen organisaatioiden asiakirjojen järjestäminen on kesken, ja asiakirjat sijaitsevat useissa arkistotiloissa.

Tietopalvelu

Kaupunginarkisto palvelee asiakkaita tekemällä tietohakuja, asiakirjahakuja ja antamalla arkistoiduista asiakirjoista kopioita. Tiedonhausta ja mahdollisista kopioista peritään kaupunginhallituksen 9.12.2019 § 480 päättämät maksut (hinnasto). Asiakirjoihin voi tutustua kaupungin tiloissa virka-aikaan. Yksityiskäyttöön asiakirjoja ei lainata.

Julkista asiakirjaa koskevan pyynnön voi tehdä puhelimitse tai esim. sähköpostilla kirjaamo@salo.fi. Salassa pidettäviin asiakirjoihin, henkilötietorekistereihin ja luetteloimattomiin asiakirja-aineistoihin liittyy käyttörajoituksia. Salaisten asiakirjojen käyttö- tai tutkimuslupa voidaan myöntää tieteellistä tutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten. Arkiston valokuvien julkaiseminen edellyttää käyttölupaa. Lisätietoja antaa kaupunginarkiston henkilökunta.

Tietopalvelupyyntö- ja asiakirjalainauslomake

Rakennusvalvonnan asiakirjapalvelu
Kirjalliset potilasasiakirjapyynnöt Salon terveyskeskus

Tutkimusluvat

Tutkimuslupaa tulee hakea kaikkiin Salon kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettaviin tutkimuksiin.

Tutkimuslupahakemuslomake

Ohjeet tutkimusluvan hakijalle

1. Varmista tutkimuksen toteuttamismahdollisuudet ottamalla yhteys tutkittavaan yksikköön.

2. Jos aiot kerätä asiakas- tai potilastietoja sensitiivisiltä aihealueilta, hae lausunto tutkimuseettiseltä toimikunnalta.

3. Mikäli tallennat henkilötietoja, tarvitset myös rekisteriselosteen.

4. Täytä tutkimuslupahakemus

5. Tutkimuslupahakemuksen liitteenä tulee olla:

  • tutkimussuunnitelma tai sen yhteenveto
  • tiedotus- ja suostumuskirje huoltajille
  • tutkimuseettisen toimikunnan lausunto, mikäli sellainen tarvitaan
  • rekisteriseloste, mikäli sellainen tarvitaan
  • muut mahdolliset oleelliset liitteet.

Toimita allekirjoitettu hakemuslomake osoitteeseen .

Tutkimusluvan käsittelyyn tulee varata riittävästi aikaa.

Salon kaupungin antamat tutkimusluvat ovat maksuttomia.

Varaudu esittelemään tutkimustulokset tutkimuksen kohdeyksikössä ja toimita tutkimusraportista yksi kappale osoitteeseen .