Kaupunginarkisto ja tietopalvelu

Salon kaupunginarkisto

Salon kaupunginarkisto huolehtii 1.1.2009 perustetun Salon kaupungin pitkään ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Kaupunginarkistoon kuuluvat seuraavien lakkautettujen kuntien päätearkistot: Angelniemi, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Salo, Suomusjärvi, Särkisalo ja Uskela. Lisäksi kaupunginarkistoon kuuluvat Salon Seudun Kehittämiskeskus kuntayhtymän, Salon seudun kansanterveystyön kuntayhtymän, Hintan vanhainkodin kuntayhtymän ja Kajalakodin kuntayhtymän päätearkistot. Lakkautettujen organisaatioiden asiakirjojen järjestäminen on kesken, ja asiakirjat sijaitsevat useissa arkistotiloissa.

Tietopalvelu

Kaupunginarkisto palvelee asiakkaita tekemällä tietohakuja, asiakirjahakuja ja antamalla arkistoiduista asiakirjoista kopioita. Tiedonhausta ja mahdollisista kopioista peritään kaupunginhallituksen päättämä maksu (kh 30.3.2015 § 122). Asiakirjoihin voi tutustua kaupungin tiloissa virka-aikaan. Yksityiskäyttöön asiakirjoja ei lainata.

Julkista asiakirjaa koskevan pyynnön voi tehdä puhelimitse tai esim. sähköpostilla kirjaamo@salo.fi. Salassa pidettäviin asiakirjoihin, henkilötietorekistereihin ja luetteloimattomiin asiakirja-aineistoihin liittyy käyttörajoituksia. Salaisten asiakirjojen käyttö- tai tutkimuslupa voidaan myöntää tieteellistä tutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten. Arkiston valokuvien julkaiseminen edellyttää käyttölupaa. Lisätietoja antaa kaupunginarkiston henkilökunta.

Tietopalvelupyyntö- ja asiakirjalainauslomake

Rakennusvalvonnan asiakirjapalvelu
Kirjalliset potilasasiakirjapyynnöt Salon terveyskeskus