Kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa Salon kaupungille osoitetut asiakirjat, sähköiset viestit, palautteet ja aloitteet. Käsittelyyn tarkoitetut paperiset asiakirjat tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupungin kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite Tehdaskatu 2) tai sähköiset julkiset asiakirjat osoitteella kirjaamo@salo.fi, mikäli muuta sähköpostiosoitetta ei ole erikseen ilmoitettu.

Vireille tulevat asiat ja niihin liittyvät asiakirjat kirjataan kirjaamossa sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä voi tiedustella kirjaamosta.

Kirjaamo ylläpitää asiarekisterin lisäksi sopimusrekisteriä ja luottamushenkilörekisteriä sekä huolehtii nähtävillä olevista kuulutuksista. Kuulutukset julkaistaan osoitteessa www.salo.fi/ilmoitustaulu ja osa myös ilmoitustaululla, Salon kaupungintalo, 1.krs.

Asiakirja- ja tietopalvelupyynnöt voi osoittaa kirjaamoon (lisätietoja Salon kaupunginarkisto).

Salon kaupunki noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja kansallisen valvontaviranomaisen tietosuojaan sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeistuksia. Lisätietoa osoitteessa www.salo.fi/tietosuoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuksiin (mukaan lukien vanhuspalvelut) liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä voida välittää sähköpostilla edes asiakkaan nimenomaisella suostumuksella. Tämän vuoksi Salon kaupungin kirjaamoon tavallisena sähköpostina saapuneita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja sisältäviä viestejä ei välitetä eteenpäin, eikä niitä kirjaamoon saapuneen viestin perusteella tulla käsittelemään. Edellä mainituissa asioissa voitte ottaa yhteyttä suoraan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.