Hankinnat

Salon kaupungin hankinnat pyritään toteuttamaan avoimesti, taloudellisesti ja ammattitaitoisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Hankinnat toteutetaan hankintalakien ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Salon kaupungin hankintapalvelujen tehtävänä on neuvoa, ohjeistaa ja koordinoida kaupungin eri työyksiköitä hankinnoissaan. Hankintapalvelut kilpailuttaa myös keskitetyt hankinnat yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa.

Hankintoja toimialoilla hoitavat myös erikseen nimetyt vastuuhenkilöt. Eri tarjouskilpailujen yhteystiedot ovat nähtävänä hankintailmoituksissa tai tarjouspyynnöissä.

Salon kaupunki suosittelee Luotettava Kumppani -palvelun käyttöönottoa yrityksille

Mikä on Luotettava Kumppani -palvelu?

Luotettava Kumppani -palvelu on Suomen Tilaajavastuu Oy:n yrittäjille tarjoama palvelu, joka noutaa yrityksen puolesta tilaajavastuulain vaatimat tiedot eri rekistereistä ja pitää tiedot ajan tasalla. Yritys säästää näin aikaa ja vaivaa, kun selvityksiä ei tarvitse määräajoin itse hakea eri rekisterinpitäjiltä eikä niitä tarvitse itse toimittaa paperisena sopimuskumppanille. Tiedot kulkevat sähköisesti sopimuskumppanille ja ne myös arkistoituvat palvelussa.

Lisätietoja Luotettava Kumppani -palveluun liittymisestä löytyy osoitteesta www.tilaajavastuu.fi.

Hankintapoliittinen ohjelma

Salon kaupungin hankintoja ohjaa hankintapoliittinen ohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi keväällä 2016

Hankintojen vuosisuunnitelma

Hankintojen vuosisuunnitelmassa esitetään kaupungin sellaiset päättyvät hankintasopimukset, jotka ovat tulossa kilpailutukseen vuoden aikana. Lisäksi suunnitelmaan on otettu sellaisia tuoteryhmiä, joiden kilpailutus on suunnitteilla tai selvitysen/tarveharkinnan alla tämän vuoden aikana.

Hankintojen vuosisuunnitelma 2019

Salon kaupungin avoimien tarjouspyyntöjen ilmoituksiin voit tutustua kohdassa Avoimet tarjouspyynnöt

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. HILMA:an voit tutustua tämän linkin kautta: HILMA