Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan näillä sivuillaan käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)

Salon kaupunki käyttää hankinnoissaan Cloudia Kilpailutus -järjestelmää. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali (Tarjouspalvelu.fi), jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Tässä linkki Tarjouspalveluun, josta löytyy tällä hetkellä voimassa olevat Salon kaupungin tarjouskilpailut, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näkee ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja käyttäjätunnuksen saa välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Meneillään olevat hankinnat:

KAUPUNGINTALON ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN TARKASTUS-, PUHDISTUS- JA SÄÄTÖTYÖN HANKINTA

Salon kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjouksia osoitteessa Tehdaskatu 2, 24100 Salo sijaitsevan Salon kaupungintalon ilmanvaihtokanaviston ja laitteiston puhdistuksen hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti ja osoittamassa laajuudessa.

Työ tulee aloittaa 1.7.2020. Tavoitteena on, että työ suoritetaan valmiiksi 31.7.2020 mennessä. Mikäli tavoiteaikataulu kohteen laajuuden johdosta osoittautuu mahdottomaksi, voidaan urakoitsijalle antaa mahdollisuus tehdä työ loppuun elokuun aikana. Mikäli työ tehdään loppuun elokuun aikana, työ tulee suorittaa kaupungintalon työaikojen ulkopuolella eli ilta- ja viikonlopputyönä. Mahdolliset elokuun ilta- ja viikonlopputyöt eivät oikeuta lisälaskutukseen.

Tarjoajalla on mahdollisuus tutustua kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Kohteeseen tutustumisesta tulee sopia etukäteen. Yhteystiedot kohteeseen tutustumisen sopimista varten on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteenä olevassa urakkaohjelmassa.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun: Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 16.6.2020 klo 12.00.

---------

RAKENNUKSIIN KOHDISTUVIEN TUNTIVELOITUSPERUSTEISTEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA SALON KAUPUNGIN ALUEELLA

Salon kaupungin Tilapalvelut (Tilaaja) pyytää tarjouksia Salon kaupungin hallinnoimien tilojen kunnossapitoon liittyvistä tuntiveloitusperusteisista pienistä rakennusteknisistä töistä kahden vuoden sopimuskaudelle. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.9.2020. Lisäksi Tilaaja varaa mahdollisuuden kahteen optiovuoteen. Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen. Hankinta tullaan toteuttamaan puitejärjestelynä tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla.

Tilattavien töiden sisältö ja määrä eivät ole ennalta tiedossa eikä Tilaaja sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Tehtävät koostuvat pääsääntöisesti pienistä kiinteistöihin tehtävistä muutos- ja korjaustöistä (rakennus-, maalaus-, matto-, tasoite-, vedeneristys- sekä laatoitus- ja rautarakennetyöt) sekä asbestipurkutöistä, jotka eivät arvion perusteella arvoltaan ylitä 20.000 euroa (alv 0 %). Rakennuskohteet sijaitsevat Salon kaupungin alueella.

Hankinta on jaettu osiin alueittain seuraavasti: 1. Salo-Halikko, 2. Kuusjoki-Muurla-Pertteli, 3. Kiikala-Suomusjärvi-Kisko, 4. Perniö-Särkisalo, 5. Asbestipurkutyöt Salon kaupungin alueella. Tarjouksen voi antaa yhteen tai useampaan osaan. Jokaiseen osaan valitaan enintään kahdeksan (8) toimittajaa.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun: Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 17.6.2020 klo 12.00.

---------

TIETOLIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA

Salon kaupungin Tietohallinto (Tilaaja) pyytää tarjouksia tietoliikenneverkosta sisältäen yhteydet, laitteet, ohjelmistot ja palvelut tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tavoitteena tietoliikennepalvelujen hankinnalle on saada laadukkaat, käyttöön soveltuvat, skaalautuvat ja turvalliset tietoliikennepalvelut kaikille Salon kaupungin toimipisteille.

Päätasolla hankinta muodostuu seuraavista osista: Tietoliikenneverkon 802.1X pohjainen käyttäjä- ja pääsynhallinta, vierailijaverkko, palomuuri, roskaposti- ja virustorjuntasuodatus, palvelunestohyökkäysten esto, sähköpostien toimitus, reitityspalvelut, internet-yhteydet, toimipisteyhteydet, toimipisteiden tietoliikennelaitteet, langaton verkko, langattoman verkon tukiasemat, edellisiin liittyvät hallinta-, valvonta- ja raportointiportaalit sekä tukipalvelut.

Hankinnan yhteydessä kaupunki ei hanki omaan omistukseensa yhteyksiä, tietoliikennelaitteita eikä ohjelmistoja, vaan kaikki tuotetaan palveluna asiakkaalle.

Sopimuksen on tarkoitus alkaa vuoden 2020 aikana.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun: Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 7.8.2020 klo 12.00.

---------

YMPÄRISTÖNHOITOKONEEN HANKINTA

Salon kaupungin yhdyskuntateknisten palvelujen yksikkö (Tilaaja) pyytää tarjouksia ympäristönhoitokoneesta.

Ympäristönhoitokone on tarkoitus hankkia kesän 2020 aikana, mutta tarkemmasta toimitusaikataulusta sovitaan tarjouskilpailun voittaneen toimittajan kanssa.

Hankinnan kohteena olevalta ympäristönhoitokoneelta vaaditut ominaisuudet ja lisävarusteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

Vaihdossa annetaan nykyinen ympäristönhoitokone: Wille 445, vm 1997, ajotunnit 5800 h. Vaihdossa annettava ympäristönhoitokone on tarjousaikana nähtävillä sopimuksen mukaan. Yhteystiedot näytöstä sopimiseen on ilmoitettu tarjouspyynnössä.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun: Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 10.6.2020 klo 12.00.

---------

MAGNEETTIKUVAUSTUTKIMUSTEN HANKINTA

Salon kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjouksia magneettikuvaustutkimuksista lausuntoineen vuosille 2021-2022 sekä mahdollisille optiovuosille 2023 ja 2024. Optiolla tarkoitetaan sopimuksen jatkamista alkuperäisin ehdoin. Option käyttämisestä päätetään erikseen.

Hankinnan kohteena ovat magneettikuvaustutkimukset lausuntoineen ns. magneettirekalla. Kuvaukset painottuvat tuki- ja liikuntaelimistöön sekä aivojen magneettitutkimuksiin. Toivotaan myös neuroradiologian lausuntojen mahdollisuutta. Tutkimusmäärät ovat arviolta 1300-1400 tutkimusta/ vuosi. Ilmoitetut tutkimusmäärät ovat kuitenkin vain arvioita tutkimusmääristä eivätkä ne ole tilaajaa sitovia.

Palvelu tulee tuottaa liikuteltavalla kalustolla ns. magneettirekalla, joka sijoitetaan Salon pääterveysaseman piha-alueelle E-talon viereen sille varatulle paikalle. Magneettirekan sähköä varten on olemassa pistoke, mutta sähkön maksaa palveluntuottaja. Mahdollisia päivystyksellisiä kuvia varten palveluntuottajalla tulee olla lisäksi riittävät kiinteät tilat sekä laite- ja työntekijäresurssit, joihin tilaajalla tulee olla halutessaan mahdollisuus tutustua.

Tilaaja edellyttää, että palveluntuottaja voi toimittaa magneettikuvat 2M-IT:n kautta CareStream-ohjelmaan sähköisesti ja että lausunnot ja kuvat ovat tilaajan käytössä viimeistään 10 arkipäivän kuluttua kuvaamisesta. Tilaaja edellyttää konsultoivan radiologin tavoitettavuutta puhelimitse.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun: Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 1.6.2020 klo 12.00.

---------

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA

Salon kaupunki perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän vanhusten tehostetun palveluasumisen asumispalveluiden hankkimiseksi. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 31.12.2021 saakka ja sen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa kahdella optiovuodella vuosille 2022 ja 2023. Palveluntuottajat voivat jättää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen voimassaoloajan.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään ja sillä perustettavaan dynaamiseen toimittajarekisteriin hyväksytään kaikki osallistumishakemuksen jättävät hakijat, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja jotka sitoutuvat osallistumispyynnössä esitettyihin palvelun vähimmäisehtoihin ja -vaatimuksiin. Palveluntuottajia hyväksytään hankintajärjestelmään mukaan kolme kertaa vuodessa osallistumispyynnössä tarkemmin kerrotun mukaisesti.

Hankittavalle palvelulle on määritetty hinta ja laadun vähimmäisvaatimukset. Valinnan hankintajärjestelmään hyväksyttyjen palveluntuottajien ja asumisyksiköiden välillä tekee ostopalvelupaikkaan oikeutettu asiakas hänen arvottamiensa asioiden ja kriteerien perusteella.

Osallistumispyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää osallistumishakemuksesi. Linkki palveluun: Tarjouspalvelu.fi/Salo.

----------

SOSIAALITYÖN PALVELUIDEN OMAISHOIDON PALVELUSETELI

Salon kaupungin sosiaalityön palveluissa on otettu käyttöön palvelusetelimalli alle 65-vuotiaiden omaishoidossa. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake liitteineen (lomake ja vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo/vammaispalvelut, PL 80, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Omaishoidon vapaa palveluseteli alle 65-vuotiaat/tuottajarekisteri".

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon vapaan palvelusetelin sääntökirja

----------

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön palvelusetelimalli lasten päiväkotihoidossa 1.1.2016 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Varhaiskasvatus, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Lasten päiväkotihoito, palveluseteli" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Lasten päiväkotihoidon palvelusetelin sääntökirja
Hakemus päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi

----------

TILAPÄISEN KOTIHOIDON JA OMAISHOIDON PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otettu käyttöön palvelusetelimalli tilapäisessä kotihoidossa ja omaishoidossa 1.1.2016 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake liitteineen (lomake ja vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Tilapäinen kotihoito- ja omaishoito, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelin sääntökirja 2020

----------

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otetty käyttöön palvelusetelimalli tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2015 alkaen. Haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva hakulomake.

Lomake liitteineen (vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostettu palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Hakemus palvelusetelitoimijaksi
Täsmennys palvelusetelitoimijaksi ilmoittautumiseen

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja 2020

----------

LÄÄKINNÄLLISEN JA VETERAANIKUNTOUTUKSEN PUITEJÄRJESTELY

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja veteraanien avokuntouspalveluiden osalta on solmittu puitesopimus vuosille 2018-2020. Järjestelyä on mahdollista jatkaa kahdella optiovuodella 2021 ja 2022.

Terapiapalvelut on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

1 Fysioterapia
2 Toimintaterapia - täynnä
3 Puheterapia
4 Allasterapia
5 Ratsastusterapia
6 SI-terapia
7 Lymfaterapia
8 Veteraanien fysioterapia
9 Veteraanien päiväkuntoutus

11/2017 jälkeen perustettujen yritysten on mahdollista liittyä mukaan puitejärjestelyyn vuoden 2019 alusta alkaen, mikäli terapia-alueeseen valittava palveluntuottajien enimmäismäärä ei ole täynnä. Uusi toimija otetaan mukaan enintään ko. terapia-alueen keskihinnalla. Uuden toimijan tulee täyttää myös tarjouspyynnössä mainitut ehdot.

Jos olet kiinnostunut ja haluat lisätietoja puitejärjestelystä, ota yhteyttä

----------

TAVALLISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otettu käyttöön palvelusetelimalli tavallisessa palveluasumisessa 1.1.2019 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.
Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake liitteineen (lomake ja vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Tavallinen palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite

Ilmoittautumislomake tavallisen palveluasumisen tuottajaksi
Tavallisen palveluasumisen sääntökirja 2020

-----------

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAIDEN KÄYTTÖÖN

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otettu käyttöön vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelimalli omaishoidon lakisääteisten vapaiden käyttöön 1.1.2019 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.
Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake liitteineen (lomake ja vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Tavallinen palveluasuminen, palvelusetelihankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite

Ilmoittautumislomake vanhusten tehostetun palveluasumisen tuottajaksi, omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin
Vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja omaishoidon lakisääteisten vapaiden käyttöön v. 2020