Lähidemokratia

(21.5.2013)
Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2013 § 84 kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti, että lähidemokratiaa toteutetaan seuraavasti:

- Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistyksiä kutsutaan kaupungin johdon kanssa käytäviin säännönmukaisiin keskusteluihin ajankohtaisista asioista siten, että yhdistys voi lähettää yhden edustajan, mutta yhdistysten määrää ei rajata eikä nimetä pysyviä edustajia. Aiheet määräytyvät kaupungin, yhdistysten ja kuntalaisten ehdotusten mukaan. Yhdistysten ja kaupungin johdon tapaamiset pidetään 4-6 kertaa vuoden aikana. Kaupungin yhteyshenkilönä toimii hallintoasiantuntija Satu Mamia.

- Virkamiehet ja luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti tilaisuuksiin, joita alueelliset toimijat järjestävät. Tilaisuudet voivat olla myös valtuuston, kaupunginhallituksen tai lautakuntien kokousten yhteydessä, jolloin kokoukset pidettäisiin avoimina ja tarvittaessa alueilla

- Järjestetään teemakohtaisia tilaisuuksia yhdistyksille ajankohtaisista asioista (yhdistystapaamiset, alueen palveluiden järjestämiseen liittyvät tilaisuudet)

- Selvitetään kuntalaisten mielipiteitä mm. otakantaa.fi -sovellusta käyttäen.