Lautakunnat

Lautakunnat valmistelevat asioita kaupunginhallitukselle ja niillä on itsenäistä päätösvaltaa. Valtuusto päättää, mitä lautakuntia kunnassa on, mikä on niiden jäsenmäärä ja mitkä ovat niiden tehtävät. Lautakunnista, niiden jäsenmäärästä ja tehtävistä on päätetty hallintosäännössä.