Kaupunginvaltuuston kyselytunti

Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.11.2008 § 7 kyselytunnin:

7 §
Kyselytunti

Valtuutettujen esittämien kirjallisten kyselyjen käsittelemistä varten pidetään tarvittaessa kyselytunteja. Kyselytunti pidetään välittömästi valtuuston kokouksen päätyttyä. Valtuutettu voi esittää kaupunginhallituksen puheenjohtajan tai kaupunginjohtajan vastattavaksi kaupungin hallinnon ja taloudenhoitoa koskevan kyselyn.

Kysely, joka ei saa sisältää perusteluja eikä arvostelevaa lausumaa, on esitettävä lyhyesti ja jätettävä kyselyn esittämisen jälkeen myös kirjallisena valtuuston puheenjohtajalle. Samalla kyselytunnilla saa valtuutettu esittää enintään kaksi kyselyä. Valtuutetun on ilmoitettava kyselyn tekemisestä valtuuston puheenjohtajalle ennen sen valtuuston kokouksen alkua, jonka jälkeisellä kyselytunnilla se esitetään.

Kyselyyn on vastattava samalla kyselytunnilla tai ilmoitettava syy, miksi siihen ei vastata. Vastauksen tulee olla lyhyt ja kyselyn esittänyt valtuutettu saa sen johdosta välittömästi esittää enintään kaksi kyselyyn liittyvää lyhyttä lisäkysymystä, joihin vastauksen antajan tulee heti vastata. Muuta keskustelua asiasta ei sallita.

Kyselytunnista ilmoitetaan valtuutetuille valtuuston kokouksen alkaessa. Kyselyt esitetään niiden jättämisjärjestyksessä. Ellei kaikkia kyselyitä ehditä käsitellä kyselytunnin aikana, ne siirtyvät seuraavalla kyselytunnilla esitettäviksi.

Kyselytunnin puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteerinä valtuuston pöytäkirjan pitäjä. Kyselytunnilla esitetyistä kyselyistä ja niihin annetuista vastauksista sihteeri pitää luetteloa.

Kyselytunti on julkinen.

Kyselytunnista laaditaan pöytäkirja, joka lähetetään valtuutetuille tiedoksi kahden viikon kuluessa kyselytunnin pitämisestä.

Kyselytuntien pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston jäsenet