Maahanmuuttaja-neuvosto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.6.2009 § 119:ssä, että Saloon perustetaan maahanmuuttajaneuvosto ja
että selvitys- ja valmistelutyö käynnistetään siten, että maahanmuuttajaneuvosto voidaan asettaa vuonna 2010.
Sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi ensimmäiset jäsenet 28.4.2010 § 56:ssa ja maahanmuuttajaneuvoston ensimmäinen
kokous pidettiin 22.6.2010.

Maahanmuuttajaneuvoston pöytäkirjat

Maahanmuuttajaneuvoston tehtävänä on mm.

- maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien palvelujen kehittäminen
- viranomaisten ja maahanmuuttajien sekä heidän järjestöjensä välisen yhteistoiminnan edistäminen
- eri viranomaisten yhteistyön edistäminen maahanmuuttaja-asioissa
- eri kulttuurien välisen vuoropuhelun kehittäminen
- osallistuminen syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn
- maahanmuuttajien työelämään ja koulutukseen sijoittumisedellytysten kehittäminen.

Neuvoston jäsenet

Olga Kulmala, puheenjohtaja
Hanad Abdullahi Musse, varapuheenjohtaja
Terhikki Lehtonen, sihteeri
Irma Iho, jäsen
Andi Mwegerano, jäsen
Zyrifete Sadikaj, jäsen
Jadgar Baker Ali, jäsen
Dusida Sutthinun, jäsen
Lumturije Qerimi, jäsen
Inga Aedma, jäsen
Marina Mgvdeladze, jäsen
Lita Lin, jäsen

Janica Andstén, maahanmuuttajapalveluiden edustaja
Tuula Stenström, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja

Salon maahanmuuttajaneuvoston esite