Romanityöryhmä

Salon kaupunginhallitus päätti 21.12.2009 perustaa paikallisen romanityöryhmän.

Poikkihallinnollisen romanityöryhmän tehtävänä on kehittää paikallisen romaniväestön osallistumismahdollisuuksia omien elinolojensa edistäjinä ja parantaa viranomaisten ja romanien välistä vuorovaikutusta sekä yhteistyötä.

Salon kaupunginhallitus päätti romanityöryhmän toiminnan jatkamisesta 25.2.2013 § 92.

Romanityöryhmän pöytäkirjat

Työryhmän jäsenet

Soile Nurminen, puheenjohtaja
Jaana Säilä, hallintopalvelut, työryhmän sihteeri

Rosita Ahlgren, jäsen
Jari Blomerus, jäsen
Terno Lindeman, jäsen
Rosita Lindgren, jäsen
Toni Taiveaho, jäsen
Inkeri Lahti, edustaja, perusopetuksen palvelut
Mika Metsäpalo, edustaja, sosiaalityön palvelut
Aila Parkkinen, edustaja, Salon seurakunta

Työryhmän asiantuntijat

Tuula Lindberg, Lounais-Suomen aluehallintoviraston erikoissuunnittelija
Tuula Lindgren, hanketyöntekijä, Salon kaupunki

Työryhmä voi tarvittaessa kutsua kokoukseensa lisäksi muitakin asiantuntijoita.