Tasa-arvotoimikunta

Kaupunginhallitus teki 21.6.2010 § 444 päätöksen osallistua pilottikuntana kuntien tasa-arvoprojektiin (Tase-hanke). Hankkeessa toteutettiin pilotit hankintojen ja liikennepalveluiden osalta ja tehtiin kaupungille toiminnallisen tasa-arvon suunnitelma ja vuosikello tasa-arvoasioiden käsittelyyn. Kuntaliiton pilottiprojekti päättyi 12.6.2013 pidettävään päätöstilaisuuteen.

Kaupunginhallitus päätti 10.6.2013 § 292 tasa-arvotoimikunnan toiminnan jatkamisesta.

Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on huolehtia henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman ja palveluita koskevan toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman toimenpiteiden seuraamisesta ja suunnitelmien päivittämisestä.

Tasa-arvotoimikunnan ohjauksessa on valmisteltu myös yhdenvertaisuussuunnitelma sekä henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joiden toteutumista toimikunta seuraa ja arvioi.

Jäsenet

Martti Halme, puheenjohtaja
Laura Ala-Hannula, esittelijä ja sihteeri
Pia Auranen-Karlsson, henkilöstöpalvelut
Marjo Lampainen, pääluottamusmies
Tapio Lahti, kotihoito
Pertti Kukkonen, jäsen
Asko Määttänen, jäsen
Annu Niinistö, jäsen
Pia Setälä, sivistyspalvelut
Matti Simola, terveyspalvelut
Anu Sorvari-Happonen, ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut
Mikko Söderholm, kaupunkikehityspalvelut
Hilpi Tanska, vapaa-aikapalvelut
Simo Vesa, jäsen
Jerina Wallius, jäsen