Tasa-arvotoimikunta

Kaupunginhallitus teki 21.6.2010 § 444 päätöksen osallistua pilottikuntana kuntien tasa-arvoprojektiin (Tase-hanke). Hankkeessa toteutettiin pilotit hankintojen ja liikennepalveluiden osalta ja tehtiin kaupungille toiminnallisen tasa-arvon suunnitelma ja vuosikello tasa-arvoasioiden käsittelyyn. Kuntaliiton pilottiprojekti päättyi 12.6.2013 pidettävään päätöstilaisuuteen.

Kaupunginhallitus päätti 10.6.2013 § 292 tasa-arvotoimikunnan toiminnan jatkamisesta.

Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on huolehtia henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman ja palveluita koskevan toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman toimenpiteiden seuraamisesta ja suunnitelmien päivittämisestä.

Tasa-arvotoimikunnan ohjauksessa on valmisteltu myös yhdenvertaisuussuunnitelma sekä henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joiden toteutumista toimikunta seuraa ja arvioi.

Jäsenet

Martti Halme, puheenjohtaja
Pia Auranen-Karlsson, henkilöstöpalvelut
Marjo Ekman, pääluottamusmies
Markku Heikkilä, tekninen toimi
Tapio Lahti, kotihoito
Asko Määttänen, jäsen
Mikko Heiskanen, esittelijä ja sihteeri
Annu Niinistö, jäsen
Pia Setälä, lasten ja nuorten palvelut
Matti Simola, terveyspalvelut
Anu Sorvari-Happonen, ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut
Mikko Söderholm, kaupunkikehityspalvelut
Hilpi Tanska, vapaa-ajan palvelut
Kaisa-Mari Tepsa-Isokorpi, aikuis- ja vammaissosiaalityö
Simo Vesa, jäsen
Jerina Wallius, jäsen