Veteraaniasiain-neuvottelukunta

Neuvottelukunnan jäsenet

Terttu Näremaa-Helin, puheenjohtaja, Salon Seudun Sotaveteraanit ry
Salla Lindegren, sihteeri, vanhuspalveluiden johtaja

Timo Hukka, Salon seurakunta
Esko Orrenmaa, Salon Seudun Rintamaveteraanit ry
Ritva Korpinen, Perniön Rintamaveteraanit ry
Seppo Nummi, Perniö-Särkisalon Sotaveteraanit
Heimo Purhonen, Sotainvalidien Veljesliiton Salon Seudun osasto
Jukka Alestalo, sosiaali- ja terveyslautakunta
Marjatta Hyttinen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Johanna Riski, kaupunginhallitus

Veteraaniasiainneuvottelukunnan pöytäkirjat