Valtuustoaloitteet 2018

Kaupunginvaltuusto 5.2.2018

Kokoomuksen valtuustoaloite kielten opetuksen lisäämisestä

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite rautatiepuiston huonokuntoisten rakennusten purkamisesta tai kunnostamisesta

Osmo Fribergin valtuustoaloite tonttivuokrien kohtuullistamisesta

Jouni Eskolan valtuustoaloite koskien linja-autoaseman, matkailukeskuksen ja Veljestuvan toteuttamista

Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite kokoaikaisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta

Kaupunginvaltuusto 5.3.2018

Jaana Haapasalon ym. valtuustoaloite terveydenhuollon asiakasmaksuista luopumiseksi

Jaana Haapasalon valtuustoaloite salassapitoa koskevien lakien noudattamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Marjatta Halkilahden ym. valtuustoaloite esteettömyysasiamiehen viran perustamisesta

Jouni Eskolan valtuustoaloite lääkärien kotikäynneistä

Osmo Fribergin ym. valtuustoaloite entisen Salon kaupungin Joutsen -vaakunan käyttöönoton selvittämiseksi

Kaupunginvaltuusto 16.4.2018

Elina Seitzin ym. valtuustoaloite koulujen sisäilmaoirekyselyn tekemisestä

Marjatta Halkilahden ym. valtuustoaloite ikäihmisten ruokapalvelun kriteereistä

Elina Seitzin ym. valtuustoaloite SATAKUNTA-hankkeeseen osallistumisesta

Saku Nikkasen ym. valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn käyttöönottamiseksi alle 25-vuotiaille Salon kaupungissa

Jonna Nyyssösen ym. valtuustoaloite työllisyysohjelmasta

Kai Schneiderin valtuustoaloite lumenkaatopaikkojen uudelleen järjestelystä muovipartikkelipäästöjen minimoimiseksi

Juha Punnan valtuustoaloite Espoo- Salo ratalinjausta koskevasta selvityksestä

Osmo Fribergin valtuustoaloite pysäköintivirhemaksujen käyttöönotosta Salossa

Kaupunginvaltuusto 14.5.2018

Osmo Fribergin valtuustoaloite rahoituksen varaamisesta vuoden 2019 talousarvioon Vähäjoen siistimistä varten

Kaupunginvaltuusto 11.6.2018

Jaana Haapasalon ym. valtuustoaloite uimahallin aukioloaikojen laajentamiseksi kesäkaudella

Karoliina Vierjoki-Väätäisen ym. valtuustoaloite Salon torin ympyräparkin muuttaminen tekojääluistinradaksi

Sari Pesosen ym. valtuustoaloite Salonjoen alueen turvallisuuden parantamiseksi

Tuukka Kahilan ym. valtuustoaloite Inkere-Kaivola -taajamien kävely- ja pyörätieyhteydestä

Marjatta Halkilahden valtuustoaloite pyörätiestä Muurlan kaupunginosaan

Marjatta Halkilahden ym. valtuustoaloite pöytäkirjojen esilläpidosta nykyistä pidemmäksi ajaksi

Osmo Fribergin valtuustoaloite maksuttoman kouluruuan tarjoamiseksi kesäkuussa perusopetuksen oppilaille Salossa

Kaupunginvaltuusto 3.9.2018

Osmo Fribergin valtuustoaloite Halikon Salituntien läpikulkuliikenteen rauhoittamisesta

Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite sähköisen ajanvarauksen käyttöönotosta lasten neuvolapalveluissa

Marjatta Halkilahden valtuustoaloite valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden päätösten julkaisemisesta kaupungin verkkosivujen aloiteluetteloiden yhteydessä

Kaupunginvaltuusto 1.10.2018

Sari Pesosen ym. valtuustoaloite kaupungin väliaikaisrahoituksesta paikallisille yhdistyksille

Osmo Fribergin valtuustoaloite omaishoitajien tukemisesta

Jouni Eskolan valtuustoaloite johtajien ja päälliköiden vähentämisestä

Kaupunginvaltuusto 5.11.2018

Osmo Fribergin valtuustoaloite energianjuomien kieltämiseksi oppilailta koulupäivien ajaksi

Jaana Haapasalon valtuustoaloite korruption vastaisesta toimintaohjelmasta

Jonna Nyyssösen valtuustoaloite avohakkuuttomasta metsien hoidosta Salossa

Kaupunginvaltuusto 3.12.2018

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koodauksen ja ohjelmisto-osaamisen erikoisluokan perustamisesta Salon perusopetukseen

Osmo Fribergin valtuustoaloite uusien tilojen hankkimiseksi Elmeri-Isohärjänmäen tilapäishoitoyksikölle

Kaupunginvaltuusto 17.12.2018

Osmo Fribergin valtuustoaloite työmatkaliikenteen tukemiseksi

Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite valtuuston päätösten toteuttamisen ja vaikutusten seurannasta

Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite huumeiden vastaisen materiaalin valmistelemisesta koulujen käyttöön

Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite iltatorialueen laajentamisesta