Yhdistystoimintaa Salon seudulla

Salolainen yhdistystoiminta on erittäin vilkasta. Sen lisäksi että yhdistykset mahdollistavat monipuolista harrastus-, virkistys-ja muuta toimintaa, ne täydentävät kaupungin palvelutoimintaa. Kaupunki tukee yhdistyksiä avustuksin ja tarjoaa tiloja kokoontumisia varten. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yleiset periaatteet yhdistysten toiminnan tukemisesta. Lautakunnat hyväksyvät yksityiskohtaiset avustusten myöntämisperiaatteet.

Salon asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistysten sekä kaupungin johdon yhteisiä lähidemokratiatapaamisia järjestetään muutaman kerran vuodessa. Kylien aktiivisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen on saatu myös hankerahoitusta.

Yhdistysrekisteri

Yhdistyksen Salon kaupungin yhdistysrekisteriin luovuttamia henkilötietoja käsitellään ainoastaan yhteydenpitotarkoituksissa.

Yhdistyksen tulee huomioida, että sillä on lakisääteinen peruste luovuttaa henkilötietoja Salon kaupungin yhdistysrekisteriin.


Voit hakea yhdistyksiä toimialoittain sekä vapaasti määrittelemäsi hakusanan avulla.

Toimia-alat:
Hakusana:


Yhdistysten tukeminen

Yhdistysten tukemiseksi on valmisteltu periaatteet, jotka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.1.2020 § 5.

Yhdistysten avustukset


Tiloja kokoontumisiin ja tapahtumiin

Asukkaat ja salolaiset yhdistykset voivat varata tilapäisesti tai säännölliseen käyttöön Salon kaupungin omistuksessa olevia tiloja.

Tiloja yhdistyksille

Vinkkejä tapahtuman järjestäjälle


Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaohje Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen sivuilla

Pelastussuunnitelma ja ensiapusuunnitelma on toimitettava Varsinais- Suomen pelastuslaitokseen vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa. Myöhässä saapuneita pelastussuunnitelmia ei käsitellä.