Yleis- ja kohdeavustukset

Salon kaupunki tukee yhdistyksiä ja muita toimijoita harkinnanvaraisin yleis- ja kohdeavustuksin. Avustuksia myönnetään salolaisille yhdistyksille tai muille toimijoille, joiden säännöllinen avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Saloon.

Salon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2020 yhdistysten avustusten periaatteet, joiden lisäksi noudatetaan luottamuselimien ja palveluiden antamia erillisohjeita ja täsmennyksiä.

Yhdistyksen tukemisen periaatteet -pdf (kaupunginvaltuusto 27.1.2020 § 5)

Vuoden 2020 avustusten hakuaika on 2.-31.3.2020 klo 12.00. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.