Lähidemokratia-tapaaminen

Salon asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistysten sekä kaupungin johdon lähidemokratiatapaaminen järjestetään 4-5 kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Tiistain 3.3.2020. lähidemokratiatapaaminen on peruutettu. Seuraava tapaaminen järjestetään tiistaina 5.5.2020. Uusi hallintojohtaja Laura Niinimaa aloittaa työt 1.4.2020 ja hän tulee jatkossa koordinoimaan näitä tapaamisia.

Tapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Edellinen tapaaminen järjestettiin 10.12.2019, muistio ja alustukset ovat tämän sivun "Lisätietoa, Yhdistysten ja kaupungin johdon tapaamisten muistiot ja liitetiedostot" -linkin takana. Joka tapaamisessa käydään läpi edellisissä tapaamisissa käsitellyt aloitteet ja sitä, mihin toimiin aloitteet ovat johtaneet.

Tämän sivun lyhytlinkki on http://www.salo.fi/lahidemokratiatapaaminen.