Kaupungille osoitetut laskut

Salon kaupungille osoitetun laskun voi lähettää verkkolaskuna tai paperisena alla olevaan laskutusosoitteeseen palvelualueesta riippuen. Kaupunki ei vastaanota sähköpostilla lähetettyjä laskuja. Salon kaupunki toivoo ensisijaisesti verkkolaskua sekä 30 päivän maksuaikaa.

Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmästänne, voitte käyttää sähköisen laskun lähettämiseen maksutonta verkkolaskuportaalia, joka löytyy osoitteesta https://www.laskuhotelli.fi/portaali. Käyttäjätunnuksen portaaliin saa Kunnan Taitoa Oy:n asiakaspalvelusta.

Laskussa tulee olla viitetietona, mille kustannuspaikalle, kohteelle ja/tai hankkeelle/projektille lasku kuuluu sekä tilaajan nimi tai muu tilaajan antama tunnus, jonka perusteella lasku voidaan ohjata oikeaan yksikköön tarkastusta varten.

Verkkolaskuosoitteet:

Verkkolaskutusoperaattori: TeliaSonera Finland Oyj
Välittäjätunnus: 003703575029

Salon kaupunki / Konsernipalvelut
Verkkolaskuosoite: 0037013953311000
Salon kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimen palvelut
Verkkolaskuosoite: 0037013953312000
Salon kaupunki / Sivistystoimen palvelut
Verkkolaskuosoite: 0037013953313000
Salon kaupunki / Kaupunkikehityspalvelut
Verkkolaskuosoite: 0037013953315000
Salon kaupunki / Liikelaitos Salon Vesi
Verkkolaskuosoite: 0037013953318111


Mikäli verkkolaskun toimitus ei ole mahdollista, tulee paperilaskut lähettää alla olevaan osoitteeseen:

Salon kaupunki / Konsernipalvelut
0037013953311000
PL 299
02066 DOCUSCAN
Salon kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimen palvelut
0037013953312000
PL 299
02066 DOCUSCAN
Salon kaupunki / Sivistystoimen palvelut
0037013953313000
PL 299
02066 DOCUSCAN
Salon kaupunki / Kaupunkikehityspalvelut
0037013953315000
PL 299
02066 DOCUSCAN
Salon kaupunki / Liikelaitos Salon Vesi
0037013953318111
PL 299
02066 DOCUSCAN


Paperilaskuille tarkoitettuun laskutusosoitteeseen vastaanotetaan vain laskuja liitteineen. Mahdollista muuta postia ei välitetä eteenpäin.

Laskutusosoitteet
Laskutusosoitteiden sisältö

Yleiset laskumerkintävaatimukset löytyvät Verohallituksen verkkosivuilta verohallinnon ohjeista www.vero.fi.

Salon kaupungin ostolaskukäsittelyä hoitaa Kunnan Taitoa Oy. Lisätietoja laskujen käsittelystä ja laskujen vaatimuksista saa puhelimitse 020 6399 400 tai www.taitoa.fi/asiakaspalvelu

Arvonlisaverolain vaatimukset

Edellytämme laskuttajilta, että laskut ovat voimassa olevan arvonlisäverolain 209 §:n mukaiset.

Rakentamispalveluiden käänteinen arvonlisävero

Salon kaupungin sosiaalitoimen maksusitoumuksiin perustuvat laskut

Yhdelle laskulle saa laittaa korkeintaan 10 maksusitoumusta ja laskuun on aina liitettävä maksusitoumus. Pidemmän aikaan voimassa olevista maksusitoumuksista riittää kopio tai laskuun viitteeksi maksusitoumuksen numero. Laskun sivuja ei saa liittää yhteen (niitit, teipit ym.)

Yrittäjien eläkevakuutustodistus

Ohjeistusta yrittäjien eläkevakuutustodistuksen lähettämiseen: YEL-vakuutustodistus