Ekovoimalaitokseen tukeutuva kiertotalouspuisto

Lounavoima Oy rakentaa ekovoimalaitoksen Korvenmäkeen ja siihen tukeutuen synnytetään kaupungin omistaman Metsäjaanun teollisuusalueen ympärille kiertotalouspuisto. Hanke mahdollistaa laajan teollisen kehityksen Salon keskusta-alueen itäpuolella erinomaisilla etäisyyksillä ja moottoritieyhteyksillä.

Aikataulu

Aloitus 2018/10 | Rakentaminen 2019/01 - 2020/12 | Valmis 2021/06

Ekovoimalaitokseen tukeutuva kiertotalouspuisto

Tiedotteet