Kt 52 kehittäminen Salon kohdalla, II vaihe

Edistetään kt 52 II vaiheen rakentamista Salon kohdalla yleissuunnitelman mukaiseen paikkaan. Keskustan liikenneympäristö rauhoittuu ja liikenne pohjois-etelä -suunnassa tulee sujuvammaksi. Hanke vaikuttaa Salon kasvun ja elinvoiman kehittämiseen sekä Metsäjaanun teollisuusalueen suunnassa että kaupungin pohjoispuolella Isokylän ja moottoritien suunnassa myös kaupan, pienteollisuuden sekä asumisen alustana.

Aikataulu

Aloitus 2017/12 | Asemakaava 2020/12 | Tiesuunnittelu alkaa 2021/01

Kt 52 kehittäminen Salon kohdalla, II vaihe


Mitä tarkoittaa kantatie 52:n kehittämisen II vaihe?

Tavoitteena on läpikulkevan liikenteen ohjaaminen pois Salon keskustan katuverkolta itäisen ohikulkutien kautta. Hankkeen I vaihe Perniöntieltä maantielle 110, Mahtinaisentie, valmistui vuonna 2016. II vaiheessa edistetään hankkeen jatkoa maantieltä 110 valtatielle 1.

Mikä on kantatie 52:n merkitys Salolle ja Varsinais-Suomelle?

Kantatiellä 52 on merkittävä logistinen asema Varsinais-Suomessa osana Hanko-Forssa kehityskäytävää. Hangon satamasta E18-tielle ja edelleen Hämeeseen ja keskiseen Suomeen kulkeva väylä on elinkeinoelämälle tärkeä yhteys. Salossa Metsäjaanun yritysalueelle rakennettava ekovoimala ja kiertotalouspuisto lisäävät merkittävästi kuljetuksia E18-tien ja Turun suuntaan. Kantatie on tärkeä myös Inkereentien varren sekä Perniön teollisuusyritysten sekä Teijon kansallispuiston saavutettavuudelle. Kantatie 52 on tärkeä työmatkaliikenteen reitti erityisesti Tupurin, Perttelin, Perniön ja Kiskon työpaikka- ja asuinalueilta muualle Varsinais-Suomeen.

Milloin?

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaava ja asemakaavan muutos, joka perustuu Salon kaupunginhallituksen 12.2.2019 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2019. Kaavaluonnos pyritään saamaan nähtäville alkuvuonna 2020. Tavoitteena on, että kaavaprosessi saadaan päätökseen kesällä 2020. Mahdolliset lisäselvitykset ja neuvottelut saattavat viivyttää aikataulua. Optimiaikataulussa tiesuunnittelu olisi mahdollista aloittaa vuoden 2021 alussa ja varsinainen rakentaminen rahoituksesta riippuen 2023 - 2035.

Mistä lisätietoa?

www.salo.fi/asuminenjaymparisto/kaavoitus/ajankohtaisetkaavat/salonitainenohikulkutiekt52iivaihe/

www.salo.fi/asuminenjaymparisto/kaavoitus/kehittamishankkeet/kt52/


Tiedotteet